palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre

Pályázat a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre.

Pályázat kódja: TP-3-2018

A pályázat célja, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

A pályázat keretösszege: 320 000 000 Ft.

A támogatás igénybevétele

 1. Tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energiához, ivóvízhez, valamint szennyvízkezeléshez és -elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztéseket;
 2. tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez növénytermesztés vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

Tanyafejlesztési pályázatok 2023

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a természetes személy jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén

 1. szerint a Rendelet hatályba lépésétől kezdve, azaz 2018. december 2-től életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint lakóhelyén vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képező tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
 2. továbbá olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani:
  a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata; a megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai

 1. Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
 2. Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-2-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat be
 3. Egy tanyára a Tanyafejlesztési Program jelen felhívása, valamint a Program TP-2-2018 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázat nyújtható be.
 4. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 5. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 6. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

A megítélhető támogatás mértéke

 1. A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
 2. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a.
 3. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, illetve értékpapír.
 4. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázat szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető a www.hermanottointezet.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a jelen pályázati felhívás 10. pontjának 3) bekezdésében foglaltak szerinti módon, postai úton meg kell küldeni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. részére.

Pályázati felület

Letölthető dokumentumok

PF_TP3_2018_palyazati_kiiras

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésre 2019. január 28-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2019. február 11-e 23 óra 59 percig van lehetőség.