palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzésére és fejlesztésére

tanyafejlesztés pályázat

Pályázat a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására.

Pályázat kódja: TP-1-2016

A pályázat célja. A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése és fejlesztése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

A támogatás forrása: a XII. FM 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 200 millió Ft-os keretösszege.

A támogatás igénybevétele

 1. tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére;
 2. a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:
  • tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés kivételével,
  • tanyasi gazdálkodók oktatására, képzésére,
  • tanyasi közösségi ház kialakítására,
  • tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére,
  • igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztésére,
  • tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására,
  • esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyasi lakosok számára,
  • mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára
 3. a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére
 4. tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
 5. szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 1. a „tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek;
 2. a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:
  • a „tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
  • a „tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
  • a „tanyasi közösségi ház kialakítása” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
  • a „tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek
  • az „igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
  • a „tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása” cél esetében a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek;
  • az „esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
  • a „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
 3. a „tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térségek megyei önkormányzatai, valamint tanyás térségben működő civil szervezetek;
 4. a „tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek;
 5. a „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok.

A támogatás általános feltételei, szabályai

 1. Pályázatot csak a pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségből lehet benyújtani.
 2. Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat, de csak külön pályázati adatlapon.
 3. Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be.
 4. Egyszeri benyújtásra van lehetőség, vagyis amennyiben a benyújtott pályázat formai és jogosultsági okok miatt nem kerül befogadásra, abban az esetben a felület esetleges ismételt megnyitásakor a pályázó nem jogosult újból pályázatot benyújtani.
 5. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 7. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

Megítélhető támogatási összegek:

1.) Tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése
Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

2.) A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
Ennek keretében támogatás vehető igénybe:
a) tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés kivételével;
b) tanyasi gazdálkodók oktatására, képzésére;
c) tanyasi közösségi ház kialakítására;
d) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére;
e) igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztésére;
f) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására;
g) esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyai lakosok számára;
h) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára.

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: a), b), d), e), g), h) alcél esetében együttesen 2 millió Ft, az f) cél esetében 4 millió Ft, amennyiben a c) alcél is szerepel a pályázatban, úgy együttesen 10 millió Ft.

3.) A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 2 millió Ft.

4.) Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése

Ennek keretében támogatás vehető igénybe tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.
Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

5.) Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban

Ennek keretében támogatás vehető igénybe szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására a tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Tanyafejlesztési pályázat 2023 – beadás: 2023. 10.01.-ig

Letölthető dokumentumok

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésre és véglegesítésére 2016. július 8. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2016. augusztus 8. 23 óra 59. percig van lehetőség.