palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására

Pályázati lehetőség a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására.

„A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” jogcím 2017. évre 2.050.000.000 forintban állapítja meg a támogatás összegét – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a települési önkormányzatok számára.

A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.

Az önkormányzatoknak a támogatás igénylésére vonatkozó pályázatukat szolgáltatónként kitöltött pályázati adatlapon kell 2017. június 12-ig a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (ún.: ÖNEGM rendszer), a https://onegm.allamkincstar.gov.hu/login.jsp internet címen, az erre a célra kialakított pályázati felületen benyújtani.

Az onnan kinyomtatott pályázati adatlapot és a további, a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt, benyújtandó dokumentumokat – ide értve a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozatot is – a Kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez kell postai úton történő megküldéssel, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással papír alapon benyújtani legkésőbb 2017. június 13-ig, egy eredeti és egy hitelesített  másolati példányban.

 Letölthető dokumentum  

A miniszter döntéséről a nyertes települési önkormányzatok a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus úton továbbított támogatói okiratban értesülnek az ÖNEGM rendszeren keresztül.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a támogatás 25 %-át 2017. szeptember 8-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást havonta három egyenlő részletben folyósítja. A támogatást a települési önkormányzat a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül a szolgáltatónak átutalja. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31.

 A helyi közlekedés támogatásával kapcsolatos további információkért vagy esetleges kérdéseivel forduljon az NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályához.

Elérhetőségek:
Telefon:           06/1 795-6818
e-mail:            kozszolgaltatas@nfm.gov.hu
postacím:        Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedési Szolgáltatási Főosztály
1011 Budapest Fő utca 44-50.