palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium a  Tanyafejlesztési  Program  keretében  az  alföldi tanyák,  valamint  tanyás  települések  megőrzése  és  fejlesztése  érdekében  a tanyagazdaságok  fejlesztésének  csekély  összegű  (de  minimis)  támogatására  nyílt pályázatot hirdet.

Pályázat kódja: TP-1-2014

A pályázat célja: A  tanyai  gazdálkodás  megújítása,  újjáélesztése,  a  tanyai  életmód  –  sajátos  értékeinek megmentése,  megőrzése mellett  –  hátrányainak  csökkentése,  valamint  a  tanyás  települések fenntartható,  a  komplex  vidékfejlesztéshez  illeszkedő fejlődésének  elősegítése  érdekében  a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás forrása

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat kötelezettségvállalással  még  nem terhelt  199,5  millió  Ft-os  indikatív  keretösszege.  Az esetleges maradvány  az egyes  támogatási célok, illetve projektek  között  –  a Vidékfejlesztési Miniszter döntése alapján – átcsoportosítható.

 

A támogatás igénybevétele
A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében:
 1. tanyai lakóépület felújítására;
 2. gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
 3. gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
 4. karám, kerítés létesítésére, felújítására;
 5. szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
 6. állatállomány kialakítására, bővítésére;
 7. tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
 8. tanyagazdaság energetikai megújítására;
 9. egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
 10. környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
 11. tanyai  lakó-  és  vagyonbiztonsági  eszközök,  rendszerek,  valamint  a  biztonságot  fokozó
 12. kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint
 13. tanya-tó kialakítására, bővítésére.
A pályázat benyújtására jogosultak köre
Az  a  mezőgazdasági  tevékenységet  végző  őstermelő,  egyéni  vállalkozó  és  családi gazdálkodó  (a  továbbiakban  együtt:  pályázó) jogosult,  aki  a  jelen  pályázati  kiírásbanmeghatározott tanyás települések valamelyikén
 1. lakóhelye  szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, amelyet a pályázathoz elektronikusan mellékelni kell),
 2. a  tanya  a  körzeti  földhivatali  nyilvántartás  szerint  a  saját,  a  házastársa,  a  testvére, valamely  egyenes  ági  leszármazottja, egyenes  ági  felmenője,  vagy  a  családi  gazdaság tagjának  tulajdonában van  (30  napnál nem régebbi  hiteles  tulajdoni lap  – szemle vagy teljes  másolatával  –  kell  igazolni,  amelyet  a  pályázathoz  elektronikusan  mellékelni kell),
 3. a tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat,
 4. a  2010.,  2011.  és  2012.  évi  összes  bevétele  átlagának  legalább  50%-a  mezőgazdasági tevékenységből  származott (nyilatkozni kell  róla,  amelyet  a  pályázathoz  mellékelni kell), és
 5. a  tanyagazdaságának  2010., 2011.  és 2012.  évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének  átlaga  nem  haladta  meg a nettó  8  millió  forintot  (nyilatkozni  kell  róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell)
A  pályázat  során  tanyás  településnek  tekinthetők  Bács-Kiskun  megye,  Békés  megye. Csongrád  megye,  Hajdú-Bihar megye,  Jász-Nagykun-Szolnok  megye,  Szabolcs-SzatmárBereg  megye  összes  települése,  továbbá  Pest  megye  Ceglédi,  Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
Mezőgazdasági  tevékenységből  származó  bevételnek  számít  a  mezőgazdasági tevékenységet  folytató  gazdálkodó gazdaságából kikerült  termékek  értékesítéséből,  a gazdálkodó  által  nyújtott  szolgáltatásból  származó  bevételeknek,  valamint  az egységes területalapú  támogatás,  a  költségek  fedezetére  és  a  fejlesztési  célra  folyósított  támogatás bevételként  figyelembe  vett  része  és  az egyéb  mezőgazdasági  jogcímen  folyósított támogatások együttes összege.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

 1. A  megítélhető  támogatás  maximális  összege  –  figyelembe  véve  a  pályázó  részére korábban  folyósított  mezőgazdasági  de minimis  támogatásokat  –  pályázónként legfeljebb  7 500  eurónak  megfelelő  forintösszeg,  amelyet  a  pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az  Európai Központi Bank  által közzétett forint/euró  árfolyam  alapján kell  meghatározni.  Az árfolyam  a  pályázati  felhívás megjelenésével egyidejűleg a  www.nakvi.hu  honlapon közzétételre kerül.  A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
 2. A  tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás  a mezőgazdasági  de minimis rendelet  hatálya  alá  eső támogatásnak minősül.   Ez  azt  jelenti,  hogy  a  pályázónak folyósított  összes  mezőgazdasági  de  minimis  támogatás  a  folyó  és azt  megelőző  kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
 3. A támogatás mértéke az összes elszámolható  költség  –  a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig  a  pályázatban  el  nem  számolható  költségelemek  szerepeltetésétől függően  – legfeljebb  75%-a,  fiatal gazdálkodók esetében  (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a.
 4. A  fejlesztés  megvalósításához  a  pályázónak  a  pályázat  tárgyát  képező  beruházás, fejlesztés teljes költségének  minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó  esetében  (a pályázat benyújtásakor  a  40.  életévét  még  nem  töltötte  be)  minimum  10%-át  saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.
 5. A  pályázatok  elbírálása  során  az  igényeltnél  alacsonyabb  összegű  támogatás  is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól  függően  –  a  pályázónak  lehetősége  van  a  pályázati  tartalmat  az igényelt  és  az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A pályázat benyújtása, befogadása
A  pályázatok  elektronikus  benyújtására  2014.  február  7.  08  óra  00  perctől  – forráskimerülés  esetének  kivételével  – 2014. március  10.  23  óra  59  percig  van lehetőség. 
Letölthető dokumentumok

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8120; Fax.: 1/362-8104
dr. Hiller Márta
E-mail: mtpi@nakvi.hu

Link: http://www.nakvi.hu/