palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat biciklitároló tervezésére

műcsarnok pályázatA projektek megvalósításának céljából a Műcsarnok nyilvános pályázatot hirdet a Műcsarnok kültéri biciklitárolójának megtervezésére.

Háttér információ: MasterCard támogatás
Az MasterCard cég 2009 júliusa óta a Műcsarnok főtámogatójaként a kortárs művészet támogatása mellett döntött. A 2010-es támogatás keretein belül két speciális projektnek a megvalósítását tűzte ki célul a Műcsarnokkal közösen: a Műcsarnok aulájának korszerűsítését, valamint a Műcsarnok előtti biciklitárolók megvalósítását.

A pályázati kiírás tárgya
: A projektek megvalósításának céljából a Műcsarnok Nonprofit Kft. (továbbiakban Műcsarnok) nyilvános pályázatot hirdet a Műcsarnok kültéri biciklitárolójának megtervezésére.

A Műcsarnok és a MasterCard is támogatja a biciklis közlekedés népszerűsítését. Ezért biciklivel érkező látogatóinknak szeretnénk egy biciklitárolót létrehozni, ami a formájával lehetővé teszi a biztonságos lakatolást, és egyedi jelként utal a Műcsarnok kortárs művészetet bemutató funkciójára. A tárolónak 10-20 kerékpár részére kell helyet biztosítania, a járdáról elérhető (hosszanti) formában, melyet az épület előtti, jobb oldali (ha az épülettel szemben állunk), füves terület járda közeli részén képzelünk el.

A tároló funkciójának megfelelően legyen biztonságos, ezért ajánlott a kerékpár vázrögzítése, vagy akár a váz és a kerék egyidejű rögzítésének kialakítása is.

A kivitelezés engedélyhez kötött, amelyhez szükséges a pontos tervrajz, hogy az engedélyező hatóságoktól a szükséges engedélyeket a Műcsarnok kérvényezhesse.

Személyes megtekintés céljából, illetve műszaki paraméterek igénye esetén a boroczi@mucsarnok.hu e-mail címen egyeztethetnek a pályázók.

A pályázati részvétel feltételei: A pályázaton részt vehet minden magyarországi képző- és iparművészeti felsőoktatási intézményben tanuló hallgató.

Időzítés

 • pályázati kiírás: augusztus 24.
 • pályázati anyag benyújtása: szeptember 26.
 • elbírálás: szeptember 30.
 • megvalósítás: október 31-ig!
 • bemutatás, hivatalos átadás: a MasterCard Bank of the Year gáláján, 2010. november 11-én.

Díjazás: A nyertes pályázó 500 euro díjazásban részesül a projekt végére kidolgozott terv teljes körű felhasználásáért – tervezői és jogdíj. Az összeg forintban kerül kifizetésre a teljesítéskor érvényes EUR/HUF középárfolyamon.

A pályázat produkciós megvalósítására szánt összeg: 3000 eurónak megfelelő forint összeg, amely összegről részletes és reális, kivitelezhető produkciós költségvetést kell készítenie a pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva.

A beadandó anyag tartalma

 • tervek
 • produkciós költségvetés
 • részletes időzítés a pályázati kiírás alapján

Pályázat beadása: A pályázati anyagot elektronikus formátumban várjuk az enagy@mucsarnok.hu email címre, szeptember 26-án 24 óráig.

A beadási határidőt követően a beérkezett pályázatok alapján a Műcsarnok fenntartja a jogot, hogy a pályázókat pályázati anyagok prezentációjára személyesen is meghallgatásra hívja be szeptember 27. és szeptember 29. között. A személyes meghallgatás alkalmával pályázatot elbíráló zsűri előtt zártkörű prezentációra kerül sor, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről a Műcsarnok írásban (e-mailben) értesíti a pályázót.

A Műcsarnok fenntartja a jogot, hogy több pályázó esetén csak a legjobbnak ítélt pályázatok benyújtóját hallgassa meg személyesen. A pályázatokat a Műcsarnok által felkért zsűri bírálja el, az írásban leadott anyag és az esetleges személyes prezentáció alapján legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig.

A Műcsarnok a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül írásban közli valamennyi pályázóval.

Érvényes és eredményes pályázat esetén, az elbírálási határidőt követő 5 napon belül kerül sor a szerződéskötésre

Jogorvoslat
: A pályázati eljárással kapcsolatosan, illetőleg döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs, a Műcsarnok mindennemű jogorvoslati lehetőséget kizár.

A pályázat érvényességének feltételei

Érvényes a beadott pályázat, amennyiben a pályázó:

 • a jelen pályázati felhívásban meghatározott pályázói kör feltételeinek megfelel,
 • a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül nyújtotta be,
 • a pályázatot,a pályázati felhívás IV. pontjában meghatározott mellékletekkel nyújtotta be,

Eredménytelen a pályázat, amennyiben

 • a pályázati felhívásban meghatározott beadási határidőn túl érkezett,
 • a beadott pályázati anyag egyik melléklete sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

Kiíró fenntartja jogát, hogy

 • a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes pályázóval egyéb okból meghiúsul, úgy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
 • a pályázati eljárást indoklás nélkül érvénytelennek, illetve eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a pályázati felhívást a pályázat benyújtási határidejének lejárta előtt visszavonja, amiről a pályázati felhívás közzétételének helyein, a benyújtási határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.
 • bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítson. Megfelelő értesítésnek minősül az értesítés e-mail-en, faxon, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként az ajánlattevő által megadott bármely elérhetőségi címre történő megküldése.

Forrás: http://www.mucsarnok.hu/