palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

A pályázat célja, támogatásban részesíteni a Budapest területén működő sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 13.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg: 100.000 Ft-tól – 400.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

(A pályázatban saját forrás megjelölése kötelező. Minimális mértéke a teljes költség 20%-a.)

Általános pályázati feltételek:

a)     Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat ( DSE, ISK nem) amely:

  • bejegyzett társadalmi szervezetként működik,
  • saját bankszámlával rendelkezik,
  • rendelkezik a Budapest Szabadidő Szövetség támogató javaslatával, e nélkül a pályázat érvénytelen.

 b)     Tartalmi, formai követelmények:

  • A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2013. évre érvényes regisztrációval rendelkezik,
  • Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak és témakörnek, pályázat megvalósítási időszakának (2013. június 1. – 2014. május 31.) és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
  • Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
  • Előírt nyomtatványcsomag használata.

Pályázható kategóriák:

  • A.     Budapesti és kerületi szabadidős sportesemények szervezése, rendezése,
  • B.     Technikai-és sporteszközök bérlése és vásárlása,
  • C.     Sportlétesítmények bérlése és működtetése. 

Minden pályázó sportegyesülettől csak egy kategóriában nyújtható be pályázat! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével „SZ jelű Pályázat”, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

A pályázat személyes beadási határideje: 2013. július 8. 16.00 óra

Cím:
Főpolgármesteri Hivatal Civil Iroda, 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő- Csütörtök: 8.00 – 16:30 óráig, Péntek: 8.00 -14.00 óráig.

Tel: 327-12-11 és 327-12-16

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2013. július 3.

Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Letölthető dokumentumok

2013. évi SZ jelű pályázati felhívás.doc
2013. évi SZ_jelű pályázati adatlap.doc

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Verő Beáta vezető tanácsostól (tel.: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-16 óra.

Forrás: budapest.hu