palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampány támogatására

érthetően az egészségért alapítvány pályázatAz Érthetően az Egészségért Alapítvány az Egészségügyi Média Szövetséggel közreműködve  pályázatot hirdet civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampánya támogatására

A pályázat rövid leírása:
A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 75%-os támogatást nyújt az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség.

A kiíró szervezet rövid bemutatása:
„Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat felismerve javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, valamint bővítse ismereteiket.

Független egészségügyi non-profit szervezetként az alapítvány küldetése:
1.    A prevenció mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a társadalom legszélesebb köreiben.
2.    Az egészségügy hazai helyzetének és a problémákra adható megoldásoknak megismertetése.
3.    A fenntartható kommunikáció megteremtése orvos és beteg között.
4.    Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek terjesztése, rendszeres tájékoztatás.

Az alapítvány küldetését figyelembe véve döntött arról a kuratórium, hogy közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet társadalmi szervezetek számára, amelynek segítségével a civil szervezetek egészségügyi intézmények várótermeiben (orvosi rendelőkben, szakrendelőkben, kórházakban) hívhatják fel a figyelmet tevékenységükre valamint kampányt folytathatnak a társadalmi szervezeteknek felajánlható  SZJA 1% gyűjtésére..

A pályázat célja:
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő alábbi tevékenységek támogatása:

A 2010. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

 • Ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére ajánlják fel 1%-aikat,
 • Mozgósítják az adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik szabályos megtételére.
 • Lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon, egészségügyi intézmények hiteles környezetében kampányolhassanak.

Pályázati feltételek:

 • Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os felajánlások fogadására és a jelen pályázati kiírás pályázatát nem zárja ki.
 • A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.

A rendelkezésre álló forrás mértéke: 72.000.000 Ft
A pályázati támogatás minimuma: 4.500.000 Ft
A pályázati támogatás maximuma: 18.000.000 Ft
A pályázati támogatás mértéke: 75%

Nem nyújthatnak be pályázatot:

a)    pártok,
b)    párt által alapított alapítványok,
c)    párt részvételével létrehozott egyesületek,
d)    biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely

 • a)    az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban, vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • b)    a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • a)    bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • b)    alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázat menete és az elbírálás:
Az Egészségügyi Média Szövetség három tagvállalata országosan, pályázónként minimum 150, maximum 600 db, egészségügyi intézmények várótermeiben kihelyezett hirdetési felületet biztosít a pályázó civil szervezetek számára. A felületek hirdetési költségeit 75%-ban az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség támogatja.
A nyertes pályázók az általuk megpályázott mennyiségben, egészségügyi intézmények várótermeiben, plakátokon kampányolhatnak az SZJA 1%-okért.
A nyertes pályázók a hirdetési felületek mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hirdetési felületeik mellett szórólapok kerüljenek elhelyezésre, melynek gyártását (kreatív alapján) és kihelyezését az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja. Így a váróteremben várakozók nem csak az egészségügyi intézményben találkozhatnak a nyertes pályázók 1%-os kampányával, hanem szórólapon emlékeztetőül  magukkal is vihetik.

A pályázatokat az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az EMSZ által felkért szakértőkből álló bíráló bizottság bírálja el.

A pályázat során a következő kommunikációs kampány-csomagokra lehet pályázni:

Kampány elnevezése

EMSZ tagvállalat listaára

„Érthetően az Egészségért Alapítvány” és  EMSZ támogatás

Pályázati önrész

150-es kampány[1]

10.000 Ft [2]

7.500 Ft

2.500 Ft

300-as kampány[3]

10.000 Ft

7.500 Ft

2.500 Ft

600-as kampány[4]

10.000 Ft

7.500 Ft

2.500 Ft

1] A kampány során országosan 150, egészségügyi intézményekben elhelyezett hirdetési felületet jelent.

2] Az árak minden esetben bruttó árak, hirdetési felületenként értendőek, és egy hónapra vannak megadva!

3] A kampány során országosan 300, egészségügyi intézményekben elhelyezett hirdetési felületet jelent.

4] A kampány során országosan 600, egészségügyi intézményekben elhelyezett hirdetési felületet jelent

A kampányok időtartama 4 hónap, 2011. február 1-től, 2011. május 30-ig tart.

Mit jelent ez pontosan?
Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen a „150-es kampányra” pályázó szervezet 4.500.000 Ft pályázati támogatásban részesül (150 db x 7.500 Ft x 4 hónap).
Ha „600-as kampányra” pályázik sikeresen, akkor a pályázati támogatás mértéke 18.000.000 Ft.

A pályázaton nyertes társadalmi szervezetek számára az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja még:

 • A plakát készítését és kihelyezését kreatív alapján (35×25 cm-es méretben)
 • A szórólap elkészítését L/4 méretben
  • „600-as kampány” esetén 20.000 példányban
  • „300-as kampány” esetén 10.000 példányban
  • „150-es kampány” esetén 5.000 példányban

Miért a várótermi kommunikációt választotta az alapítvány kuratóriuma a pályázati támogatások eszközéül?
Mert a GfK Hungária Kft. közvélemény-kutatása szerint a nyertes pályázók plakátjait 1.500.000 – 2.000.000 ember láthatja havonta. Lásd a pályázati dokumentációban lévő prezentációban.

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. január 15.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Jelentkezési adatlap
EMSZ hatékonyságmérés

Forrás: http://erthetoen.hu/