palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek ingyenes internetes megjelenésére való támogatására

Pályázat civil szervezetek ingyenes internetes megjelenésére való támogatására. A pályázat célja, a civil társadalom erősítése azáltal, hogy a frissen bejegyzett, vagy alacsony költségvetésű szervezetek is megfelelő láthatóságot kaphassanak az interneten.

Pályázat kódja: NÉRÓ 13-H

Pályázatot nyújthatnak be: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődőifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),

Támogatás feltételei:

A pályázat benyújtására jogosultak: azon civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, melynek éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. (kivételt képeznek a közhasznú szervezetek)

A pályázat benyújtására nem jogosultak: amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.

A támogatás formája:

A kiíró vállalja:

 • a honlap elkészítését ingyenesen a 2 db minta alapján. A mintákat a következő címen érhetik el: www.minta1.neromedia.hu , www.minta2.neromedia.hu
 • maximum 5 darab szabadon választott aloldal a honlapon.
 • a honlap ingyenes hosztolását saját tárhelyén 1 évig, maximum 100 Mb-ig.
 • a honlap ingyenes havi egy szöveges frissítését maximum 1 A4-es terjedelemben, egy évig.
 • ingyenes domain név biztositását, ha az .neromedia.hu végződésű. (például ingyenes ha a domain név így néz ki: www.egyebedegyesely.neromedia.hu. )

A pályázónak vállalnia kell a támogatás megítélése után maximum 14 nappal:

 • a honlap elkészítéséhez az aloldalak szöveges tartalmait word formátumban. (például. rólunk, kapcsolat, dokumentumok, stb.)
 • a képes tartalmat a honalap fejlécéhez.
 • a pályázónak vállalnia kell, hogy a kiíró leveleire legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben válaszol.

Ha a pályázó nem teljesíti a ráeső részt, úgy a kiíró küld egy felszólítást a hiánypótlásra, és ha ez sem teljesül 7 napon belül, úgy a pályázatból kizárja és a sorban utána következő pályázatot nyertesnek ítéli.
A Néró Méda Kft. 30 ingyenes honlap elkészítését vállalja az általa közzétett minták alapján.

A pályázat benyújtásának módja:
A www.neromedia.hu/palyazat oldalról letölthető pályázati adatlap hiánytalan kitöltése után az adatlapot elektronikusan a palyazat@neromedia.hu címre, vagy levélben a 6723 Szeged, Lechner tér 12. alá kérjük elküldeni legkésőbb 2013 december 20-ig.

Pályázati díj:
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj határidőben történő átutalása. Ennek összege 1.500,- Ft, azaz egyezer-ötszáz forint. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése, vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai
érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázati díjat a KH: 1040-1268-5052-6680-6571-1008 számra kérjük átutalni.

Benyújtandó dokumentumok: ( kérem a dokumentumokat a környezet megóvása érdekében elektronikusan küldjék a palyazat@neromedia.hu címre az adatlappal együtt.)

 • • A pályázati díj átutalásának bizonylata
 • • 2012-es évről szóló számviteli beszámoló, ha még nincs, akkor alapító okirat

Kérem ügyeljenek, hogy formai hiánypótlásra csak egyszer van mód!

A pályázat tartalmi elbírálása:
A pályázat elbírálását a Néró Média Kft. munkatársai végzik. Minden pályázatot tételesen megvizsgálunk. A pályázatok pontozással lesznek rangsorolva. Abban az esetben ha azonos pontszámúak a pályázatok, akkor az időrendi sorrend dönt. (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előrébb kerül)

Pontozás:

 1. a szervezet rendelkezik-e már honlappal, és ha igen, akkor érdemes-e lecserélni 1-9 pont.
 2. a szervezet társadalmi hatása 1-9 pont
 3. a szervezet munkái, későbbi tervei 1-12 pont

Az elbírálás határideje:
A pályázat lezárásától számított 15 napon belül az érvényes pályázatok adatai felkerülnek a Néró Média Kft. honlapjára. www.neromedia.hu
A pályázók döntést követő kiértesítése:
A pályázókat a lezárástól számított 15 napon e-mailben értesíti a Néró Média Kft.

A honlap átadása:
Ha a szükséges képi és írásos anyagokat a pályázó a kiíró rendelkezésére bocsájtja, akkor a döntést követő 30 napon belül a kiíró a honlapot átadja.

Támogatási szerződés aláírása:
A támogatási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia, mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek, az az aláírásképez igazoló dokumentumon szereplő aláírásképpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni.

Nyilvánosság:
A pályázó köteles a kiíró által átadott honlapon egy bejegyzésben megemlíteni, hogy a honlap a Néró Média Kft. támogatásával készült. Továbbá a bejegyzésben szerepeltetnie kell a Néró Média Kft. logoját, amit a kiíró átad a pályázónak az elkészült honlappal együtt.

Kapcsolat:
A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdésüket, észrevételüket, kérjük a palyazat@neromedia.hu címre küldjék, vagy hívják a 0670/948-18-99 telefonszámot.

Néró Média Kft.
6723 Szeged, Lechner tér 12.
http://www.neromedia.hu/palyazat