palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  nyílt pályázatot hirdet gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatására.

A pályázat kódja: IFJ-GY-13-B

A pályázat támogatni kívánja: a gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén – megvalósuló  értékközpontú és értékteremtő rendezvényeket, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

A pályázatok támogatására 107 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

Pályázók köre: 
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
  • egyházak
  • egyház önálló szervezete, amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik
  • egyházak, egyházi szervezetek,
  • egyházi fenntartású intézmények,
  • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,
  • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
  • önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
  • Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartója által fenntartott intézmények
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 500.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2013. április 29. 23:59 perc
Pályázatkezelő:
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az  (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.
Letölthető dokumentumok