palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli családszervezetek és vállalkozások támogatására

PÁlyázati felhívás a szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatására.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.

A pályázat célja, a Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában működő civil szervezetek, egyházi szervezetek vállalkozók családokat segítő tevékenységének és szolgáltatás nyújtásának támogatása.

Családokat segítő tevékenység: olyan programok, tevékenységek, szolgáltatások fejlesztése, amelyek a pályázó eddigi tevékenységéhez képest várhatóan legalább további tíz család boldogulásához járul hozzá.

A pályázat célja: 

 • A szomszédos államokban létrejött olyan alapítványok, civil, nonprofit és egyházi szervezetek támogatása, melyek tevékenysége segíti a helyi közösségek és családok mindennapi életét.
 • A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan támogatási cél/program/projekt/fejlesztés (a továbbiakban együtt: projekt) valósul meg, mely hozzájárul családbarát munkahelyek, családokat segítő tevékenységek, szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez.
 • A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan projekt valósul meg, mely hozzájárul családbarát munkahelyek, családokat segítő tevékenységek, szolgáltatások kialakításához, fejlesztéséhez.

A pályázati felhívás tárgya: A szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek (egyházak, belső egyházi jogi személyek), továbbá vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatása, mely során családbarát munkahelyek, szolgáltatások és programok megvalósítására kerül sor.

Pályázókkal kapcsolatos elvárások, pályázók köre:

 • A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai székhelyű adószámmal rendelkező, 2017. január 1-je előtt bejegyzésre került, folyamatosan működő:
  • civil szervezet mely létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen pályázati felhívás céljával;
  • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye mely létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen pályázati felhívás céljával;
  • (profitorientált vagy nonprofit) gazdasági társaság, egyéni vállalkozó[1], mely az alábbi kritériumoknak megfelel:
   • mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás (a pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba bejegyzett vállalkozásnak kell lennie, előtársaság nem pályázhat),és;
   • magyar vállalkozásnak minősül

[1] Pályázati szempontból nem támogathatóak Szerbiában földműveléssel foglalkozó természetes személyek, akkor sem ha BPG (broj poljoprivredog gazdinstva) regisztrációs számmal rendelkeznek.

A támogatást igénylő jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

Igényelhető támogatás

A teljes támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft

A megpályázható támogatás pályázónként 250.000 forint- 2.000.000 forint közötti összeg lehet.

Megpályázható támogatás – kizárólag – vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályai:

 • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások esetén 250.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.09.25-én érvényes EKB árfolyamon történik.
 • nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások esetén 250.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.09.25-én érvényes EKB árfolyamon történik.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik valamely korábbi pályázatuk vonatkozásában beszámolási és/vagy hiánypótlási kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, támogatást nem biztosít.

A támogatás intenzitása 100%. 

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei

 • Megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2019.04.30.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018.10.16.
 • Benyújtási határidő: 2018.10.31. 14.00  Közép-európai idő szerint
 • Elszámolási határidő: a nyertes pályázónak a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019.05.30. napjáig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

Támogatható kiadások

A pályázat keretében kizárólag a projekt megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban – azaz 2018. 01. 01. és 2019. 04. 30. között – teljesült gazdasági események számolhatóak el a „Pályázati és elszámolási útmutató” 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő  honlapjáról.

Letölthető dokumentumok

Pályázati információ

 • Erdély (civil szervezetek,  egyházi szervezetek) – Salat Csilla – +36-1-795-6601 – csilla.salat@bgazrt.hu
 • Erdély (civil szervezetek,  egyházi szervezetek) –  Barta Ágnes – +36-1-795-6589 – agnes.barta@bgazrt.hu
 • Felvidék  (civil szervezetek,  egyházi szervezetek) – Lendvainé Gábor Edit – +36-1-795-6588 – edit.gabor.lendvaine@bgazrt.hu
 • Kárpátalja, Horvátország (civil szervezetek,  egyházi szervezetek) –  Baranyi Elek – +36-1-795-4313 – elek.baranyi@bgazrt.hu
 • Muravidék, Vajdaság  (civil szervezetek, egyházi szervezetek) – Soós Kinga Karola- +36-1-795-2384 – karola.kinga.soos@bgazrt.hu

C) és B) pályázati cél – vállalkozások esetén

 •  Összes régió  (vállalkozások támogatása)  – Vargha András +36-1-795-1492 – andras.vargha@bgazrt.hu