palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat irodalmi rendezvények megvalósítására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Irodalmi Karaván címmel meghívásos pályázatot hirdet határon túli magyar írócsoportok, irodalmi felolvasó körútjainak, irodalmi rendezvény-sorozatainak megszervezésére és lebonyolítására.


A pályázat háttere és célja:

 • A külhoni magyar művelődési intézmények és szakmai szervezetek programjainak bővítése, kulturális hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek kulturális felzárkóztatása, a határon túli magyar irodalom értékeinek kárpát-medencei szintű megjelenítése, népszerűsítése.
 • Az irodalmi rendezvények széles rétegekhez történő eljuttatásával a kortárs irodalom érté-keihez való hozzáférés lehetőségeinek javítása, irodalomértő közönség nevelése, a határon túli irodalmi műhelyek mobilitásának elősegítése.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • Erdélyi Magyar Írók Ligája, Kolozsvár (Románia)
 • Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász (Ukrajna)
 • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva (Szlovénia)
 • Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely (Szlovákia)
 • Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta (Szerbia)

A rendelkezésre álló keretösszeg
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben az EMMI 2019. évi költségvetésében, a 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása című fejezeti kezelésű előirányzat 2. részfeladatán (Kulturális nemzetpolitikai feladatok támogatá-sa) erre a célra elkülönített: 4.000.000 Ft

Támogatható tevékenységek:

 • Határon túli magyar irodalmi műhelyek, írók, írócsoportok felolvasó körútjainak, irodalmi rendezvény-sorozatainak megszervezésére és lebonyolítására.
 • Megvalósítási időszak: 2019. október 1. – 2020. június 30.

Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa programonként: 300.000 Ft; az elnyerhető támogatás mértékének felső határa: 1.000.000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100 %.

Letölthető dokumentumok

Irodalmi Karaván – pályázati felhívás

Irodalmi karaván – pályázati adatlap mellékletek

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és minden csatolt melléklet) postai úton lehet benyújtani, az alábbi módon:

 • Két nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példány a teljes pályázati anyagból (az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva; postai feladás esetén a két példányt egyetlen küldeményben kell küldeni).
 • A pályázatot – lehetőség szerint – elsőbbséggel kérjük feladni!
 • A teljes pályázati anyagot mellékletekkel együtt kérjük megküldeni a mihaly.lakatos@emmi.gov.hu, valamint a zsuzsanna.vincze@emmi.gov.hu címre.
  Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kiemelt Kulturális Ügyek Főosztálya, 1884 Budapest, Pf. 1.
  A borítékra rá kell írni a pályázat megnevezését, azaz: Irodalmi Karaván – meghívásos pályázat
  A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2019. szeptember 10.

Kapcsolattartás:
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Lakatos Mihály osztályvezetőtől (mihaly.lakatos@emmi.gov.hu, +36-1-795-3146), ill. Vincze Zsuzsanna (zsuzsanna.vincze@emmi.gov.hu, +36-1-896-7181) pénzügyi referenstől kérhető.