palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális alapellátás támogatására

Kormányportál pályázatokPályázat kulturális alapellátás támogatására 1000 fő alatti kistelepülések számára.


A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkárság
A pályázat célja: kulturális alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításán keresztül

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A 24,4 millió Ft pályázati keretösszeg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben az EMMI 2016. évi költségvetésében a 20/2/7/2 Kulturális alapellátás feladatai elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

Elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 300 000 Ft.
A támogatás formája: A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás intenzitása: A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.
A pályázók köre: olyan 1000 fő alatti lélekszámú magyarországi települések önkormányzatai, melyek a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2-es számú mellékletében szerepelnek a kedvezményezett települések között.
A támogatott projektek célcsoportja: 1000 fő alatti települése lakossága
Támogatott projektek: közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a döntéshozatal időpontjában a korábban az EMMI illetve jogelődjei vagy a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott, lejárt határidejű támogatásról az elszámolását határidőig nem nyújtotta be; vagy nem számolt el; vagy a benyújtott elszámolást a támogató nem fogadta el; vagy az esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.
A megvalósítás időszaka: 2016. szeptember 1. – 2017. június 30.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének/kifizetésének) időszaka: 2016. június 1. – 2017. június 30.
A megvalósítási és felhasználási határidő módosítására nincs lehetőség!

Letölthető dokumentum

palyazati-felhivas-1000foalatti

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak a kormany.hu illetve a www.nka.hu weboldalon történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, jelen esetben 2016. november 25.