palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatására, fejlesztésének ösztönzésére a Felvidéken

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. pályázati felhívása mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző őstermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások támogatására, fejlesztésének ösztönzésére a 2017. évben

Kódszám: Baross-17/MG

A pályázat célja
A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők – jogi személyek és természetes személyek – számára, mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök; kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges eszközök, ültetvénytelepítési és talajjavítási eszközök; üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök, méhészeti eszközök; borászati eszközök beszerzésére, valamint ültetvények beszerzésére vissza nem térítendő támogatás folyósítása formájában, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A pályázat legfontosabb célkitűzései

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása
 • a mezőgazdasági tevékenységek erősítése
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése
 • a mezőgazdasági termelés korszerűsítése; hatékonyság növelése, diverzifikálása
 • a foglalkoztatottság növelése

A pályázati keretösszeg: összesen 2 425 000 000 Ft
A beérkezett pályázatok értékelésének függvényében a pályázati keretösszeg módosulhat.

Támogatás formája
A támogatás formája: maximum 70%-os vissza nem térítendő támogatás, amelyet egy összegben folyósít a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, utólagos elszámolási kötelezettséggel, minimum 30%-os önrész mellett. Ha pályázó az ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszköz(ök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

A pályázati támogatás intenzitása, tárgyi hatálya és halmozhatósága

 1. Egy Pályázó legfeljebb
  • 15 000 EUR támogatásban részesülhet a Mezőgazdasági gépek beszerzése és a Kertészeti technológiai fejlesztéshez szükséges, valamint ültetvény-telepítési és talajjavítási eszközök beszerzése (A) kategóriában;
  • 10 000 EUR támogatásban részesülhet az Üveg- és fóliaházak telepítéséhez szükséges eszközök beszerzése (B) kategóriában;
  • 5 000 EUR támogatásban részesülhet a Méhészet létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése (C) kategóriában;
   • A 2017. január 1. előtt bejegyzett természetes és jogi személyek pályázhatnak, az őstermelő természetes személynek őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie a pályázat benyújtásakor, rá nem vonatkozik a 2017. január 1. előtti bejegyzési kötelezettség.
  • 10 000 EUR támogatásban részesülhet a Borászati eszközök, és manufakturális végtermékek eszközeinek beszerzése (D) kategóriában;
  • 12.000 EUR támogatásban részesülhet az Ültetvényfajok fajtaszerkezet-változtatása; új ültetvények beszerzése (E) kategóriában. Az elnyerhető összeg négyzetméterenként maximum 0.4 EUR.

Pályázók köre

A Pályázó Szlovákia Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Poltári vagy Galgóci járásának valamelyikében állandó lakcímmel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó vagy szabad foglalkozású vagy önállóan gazdálkodó mezőgazdász – őstermelő) vagy ezen járások egyikének területén bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy.

Letölthető dokumentum

MG-felhivas

A pályázat benyújtási ideje: 2017. október 1. – 2017. október 20.

Időben érkezettnek tekintendő az a pályázati dokumentáció, amely 2017. október 20-án 16.00-ig személyesen benyújtásra kerül.
A pályázat benyújtásához a Pályázónak elektronikusan kell a http://www.baross-palyazatok.eu honlapon regisztrálnia.

Őstermelői pályázat 2023

Információ

Baross pályázatok

A pályázati felhívásokról a Programiroda területi irodáiban lehet érdeklődni. A Programiroda területi irodáinak elérhetőségei a következők:

SZPI Balassagyarmati Iroda
2660 Balassagyarmat, Thököly utca 5.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-230-9229

SZPI Salgótarjáni Iroda
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 30-249-4795

SZPI Sátoraljaújhelyi Iroda
3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 4.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-586-4279

SZPI Putnoki Iroda (ideiglenes)
3630 Putnok, Városi Piac 2/B/4.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-997-7575

SZPI Győri Iroda
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 1.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-615-074418

SZPI Komáromi Iroda (ideiglenes)
2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-375-6050

SZPI Esztergomi Iroda
2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 14.
Nyitva 8.00-16.30-ig
Tel.: +36 20-379-2998