palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat.

A pályázat célja a megyei jogú városok önkormányzatai épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban. A fejlesztések esetében a cél az önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének korszerűsítése, épületgépészetének fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások fokozottabb kihasználása, egyszerre csökkentve az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadásait, a fosszilis energiahordozóktól való függésüket, valamint Magyarország üvegházhatású gázkibocsátásait.

A fejlesztések tervezése során fontos szempont a lehetőség szerint, minél komplexebb és korszerűbb színvonalat elérő projektek létrehozása, melyek előzetes energetikai felméréseken és stratégiai terveken alapulnak.

Kódszám: TOP-6.5.1-15

A konstrukció szorosan kapcsolódik a TOP-6.5.2-15 kódszámú, „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” c. konstrukcióhoz.

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag megyei jogú városi önkormányzatok (GFO 32) és a 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573) jogosultak, amelyek helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel (GFO 322),      helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel (GFO 37) és 100% megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (GFO 11; 572; 573)  konzorciumot alkothatnak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 33.479 millió Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentumok

Önkormányzatok energiakorszerűsítése pályázati kiírás

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2016. június 30-ig lehetséges.

Részletes információk: TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése