palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat professzionális színházi előadó-művészeti szervezetek számára

Kormányportál pályázatokAz EMMI pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására, előadó-művészeti szervezetek számára.


A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg 112 300 000 Ft.

Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet. Kivétel 06-os altéma (Színházi nevelés), ahol az intenzitás a produkciós költségek esetében maximum 50 % lehet.
A pályázók köre: professzionális, létesítő okiratuk szerint színházi előadó-művészeti szervezetek.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 35. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. július 8.

Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei

01. altéma: Határon túli színházak vendégjátékai befogadásának támogatása
Támogatásra fordítható keretösszeg: 25 000 000 Ft

Az altéma pályázati célja: Határon túli magyar nyelvű színházak és társulatok vendégjátékainak támogatása fesztivál / tematikus előadás-sorozat megvalósítása keretében.
A pályázók köre: magyarországi székhellyel rendelkező létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek

02. altéma: Katona József produkciós pályázat

Támogatásra fordítható keretösszeg: 18 800 000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként:

  • stúdiószínpadi ősbemutatója esetén maximum 1 600 000 Ft
  • kamaraszínházi ősbemutató esetén maximum 2 600 000 Ft
  • nagyszínpadi ősbemutató esetén maximum 3 600 000 Ft

Megítélhető támogatástípusok
(A megítélhető támogatástípusok közül pályázatonként egy vagy mindkettő megítélhető.)
a) Szerzői támogatás, melyet a színház fizet ki a szerző részére, mértéke bruttó 600 000 Ft. A szerzői támogatás a szerző és a színház között megkötött felhasználói szerződésben rögzített összegen felül értendő és fizetendő ki. A felhasználói szerződésben a szerzőnek a színház által fizetendő díjról is rendelkezni kell (a rendelkezés nem lehet lemondás vagy jogdíjfizetéstől való szerzői elállás).
b) Ősbemutató létrehozásának támogatása

A pályázók köre: létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek

03. altéma: Országos forgalmazás támogatása

Támogatásra fordítható keretösszeg: 20 000 000 Ft
A pályázók köre: saját produkciójukat előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek, mint meghívott felek.

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező színházak, színházi társulatok kiemelkedő színvonalú, saját produkciói belföldi forgalmazásának támogatása.

04. altéma: Külföldi forgalmazás támogatása

Támogatásra fordítható keretösszeg: 10 000 000 Ft
A pályázók köre: saját produkciójukat Magyarország határain kívül előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek mint meghívott felek.

05 altéma: Weöres Sándor bábszínházi pályázat
Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi művek és bemutatók megszületésének elősegítése

Támogatásra fordítható keretösszeg: 15 000 000 Ft
Megítélhető támogatástípusok (A megítélhető támogatástípusok közül pályázatonként egy vagy mindkettő megítélhető.)

  • Szerzői támogatás: elnyerhető támogatás pályázatonként minimum 200 000 Ft, maximum 400 000 Ft.
  • Ősbemutató létrehozásának támogatása: elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 000 000 Ft

A pályázók köre: az adott művet létrehozó bábszínházak vagy bábelőadásokat létrehozó olyan bábművészeti előadó-művészeti szervezetek, amelyek repertoárja jellemzően bábprodukciókból áll.

06. altéma: Színházi nevelési programot / drámapedagógiai foglalkozást létrehozó és műsorán tartó színházak az e programban részt vevő munkatársai képzésének támogatása

Támogatásra fordítható keretösszeg: 9 000 000 Ft

A pályázók köre: saját színházi nevelési programokat / drámapedagógiai foglalkozásokat létrehozó és tartó vagy a 2016/2017. évadban létrehozni és játszani kívánó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek.
A pályázat célja: a pályázó színházi nevelés / drámapedagógia tárgykörében foglalkoztatott munkatársai (elsősorban színészek, dramaturgok, rendezők, tervezők, drámapedagógusok, drámatanárok, színházpedagógusok) nyitottságának, szakmai tudásának és szakmai felkészültségének gyarapítása, elmélyítése, e szakterület alaposabb megismerése színházi
nevelési / drámapedagógiai kurzus (szakmai rendezvény, konzultáció, workshop, tréning, szakember által tartott elméleti, módszertani előadás, színészgyakorlat stb.) megvalósításával.
A tartandó kurzus nem nyilvános, a pályázó színházban kell megvalósítani, tartama 1 vagy több nap lehet.
A kurzus eredményeként létrejöhet színházi nevelési program, vagy drámapedagógiai foglalkozás melynek teljes költségéhez maximum 50 %-ig nyújthat támogatást ezen pályázati altéma.

07. altéma: Színházművészeti mobilitás támogatása

Támogatásra fordítható nettó keretösszeg: 10 000 000 Ft
A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 500 000 Ft.

A pályázók köre: az Előadó-művészeti Iroda (EMI) nyilvántartásában szereplő közhasznú előadó-művészeti szervezet, mint meghívó fél.

Az altéma pályázati célja: az Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában szereplő, közhasznú független színházi társulatok kiemelkedő színvonalú produkciói hazai forgalmazásának támogatása meghívások útján, a különböző szervezeti formában és struktúrában alkotó hazai előadó-művészeti szervezetek országos szintű kapcsolathálózata, közönségköre és szakmai együttműködése létrejöttének és bővítésének támogatása céljából.

08. altéma: Színházak akadálymentesítésének támogatása

Támogatásra fordítható nettó keretösszeg: 4 500 000 Ft, amelynek 50%-a technikai berendezések beszerzésére is fordítható.
A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 500 000 Ft.
A pályázók köre: az Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában szereplő közhasznú színházművészeti előadó-művészeti szervezet.
Az altéma pályázati célja: a hazai professzionális színházi repertoár minél szélesebb körű akadálymentesítése jelnyelvi tolmácsolás vagy narráció, illetve technikai eszközök segítségével.

Letölthető dokumentum

teljes pályázati felhívás kiemelt műv 2016_színház (1)