palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósítására

Pályázati kiírás mezőgazdasági termelői tevékenységek kiegészítése az egészségügyi ellátással, a szociális integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal, a környezeti és élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos együttműködés alapján szerveződő projektek működtetésnek megvalósítására.

A pályázati felhívás címe: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
A Felhívás kódszáma: VP6-16.9.1-17

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,3 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 120 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege:
Az egy évre igénylehető támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át.

Maximális támogatási összeg: 25 000 -80 000 euró

A projekt területi korlátozása
A jelen felhívásban kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken megvalósítandó projektek támogathatók.

Vidéki térségben valósul meg a projekt, amennyiben a csoport mezőgazdasági termelő tagja(i) a jelen felhívás 3. és 4. számú mellékletben meghatározott vidéki térségben székhellyel, telephellyel, lakóhellyel rendelkeznek, vagy a vidéki térségben állandó lakóhellyel és életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező őstermelők.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: olyan együttműködési megállapodás alapján létrejött, legalább kettő tagból álló konzorciumok, amelyek esetén legalább egy tag mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozás és legalább egy tag:

 • az 1. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény;
 • a 2. célterület esetén a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény, valamint a fogyasztókat tömörítő, vagy fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező non-profit szervezet.

Letölthető dokumentum

szolidaris mg palyazati felhivas

Egyéb dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017 év 06. hó 02 naptól 2019 év 06. hó 07. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. év 07. hó 04. nap
 • 2017. év 08. hó 04. nap
 • 2017. év 09. hó 05. nap
 • 2017. év 12. hó 05. nap
 • 2018. év 03. hó 06. nap
 • 2018. év 06. hó 06. nap
 • 2018. év 09. hó 07. nap
 • 2018. év 12. hó 07. nap
 • 2019. év 03. hó 08. nap
 • 2019. év 06. hó 07. nap

Írja meg pályázatát velünk!

Pályázatírás

Pályázat szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósítására