palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

Pályázati felhívás a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására.

A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén legalább egy éve a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmai feladatokat tartalmazó tanoda típusú szolgáltatást ellátók 2019. december 31-ig történő működésének fenntartásához évente teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi forrás rendelkezésre bocsátása.

A támogatás formája, mértéke és összege

  • A Tkr. 1. § (1) bekezdése alapján a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a. Saját forrást nem igényel.
  • A tanoda szolgálatok finanszírozása a vállalt feladattal arányos. A feladattámogatás összege éves viszonylatban gyerekenként 150.000 Ft/év – 160.000. Ft/év támogatás. A működési alaptámogatás éves viszonylatban: 9.000.000Ft – 10.000.000 Ft. A kötelezően teljesítendő feladatmutató 20 feladategység. Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2 423 300 000 Ft, azaz kettőmilliárd – négyszázhuszonhárommillió – háromszázezer forint.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, akik a gyermekek védelméről és gyámügyi ellátásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint tanoda szolgáltatást működtetnek, valamint továbbá azon legalább egy éve a Gyvt.ben meghatározott tartalmú tanoda jellegű szolgáltatást á – már meglévő megvalósítási helyen (településen) – működtető fenntartók, akik megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A finanszírozási időszak: 2019. január 1. – 2019. december 31.

A pályázattal kapcsolatos további információ a Főigazgatóság honlapján (szgyf.gov.hu), a Szociális Ágazati Portálon (http://szocialisportal.hu/) található, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai nyújtanak.

Letölthető dokumentum

Tanoda_Pályázati felhívás

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 10. – 2019. január 10. 1630.
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely tanoda@szgyf.gov.hu email címre a megadott határidőn belül megküldésre került.

A pályázat kezelője
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Támogatáskezelő Főosztály
1132 Budapest, Visegrádi u. 49