palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésére és nemzetközi versenyeken való részvételre

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének, továbbá  hazai tanulók/fiatalok és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének támogatására.

A pályázati kategória kódja: NTP-TV-13
A pályázat célja
 • A  2013/2014.  tanévre  országos,  felmenő  rendszerű  tehetséggondozó  tanulmányi  és művészeti versenyek megrendezésének támogatása.
 • Hazai tanulók/fiatalok és csapatok részvétele nemzetközi versenyeken.
A támogatás formája és mértéke
 • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
 • A  pályázaton  legalább  1.000.000  Ft,  illetve  legfeljebb  3.000.000  Ft  vissza  nem térítendő  támogatás  (nemzetközi  versenyen való  részvétel  esetében  igényelhető legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás) igényelhető.
 • A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.
Támogatható tevékenységek 
 • A 2013/2014. tanévben általános iskolai, gimnáziumi,  szakközépiskolai és szakiskolai  tanulók  számára  meghirdetett  azon országos,  felmenő  rendszerű  tehetséggondozó tanulmányi  és  művészeti  versenyek  megrendezésének  támogatása, amelyek megfelelnek  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési intézmények  névhasználatáról  szóló 20/2012.  (VIII.31.)  EMMI  rendele 184.  §-ban foglalt követelményeknek.
 • A  köznevelésben  tanulók  és  kísérő  pedagógusok  számára  a  fenti  versenyeken  való részvétel segítése.
 • A kísérő pedagógusok közti tapasztalatcsere előmozdítása, a jó gyakorlatok átadása a versenyszervezés és a tehetséggondozás terén.
 • Hazai  tanulók,  itthon  vagy  külföldön  megvalósuló,  tanulmányi  vagy  művészeti, nemzetközi versenyeken való részvételének segítése.
Pályázat benyújtására jogosultak
Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Hazai  köznevelési  intézmények  (a  2011.  évi  CXC.  törvény  7.§  szerint,  függetlenül  a fenntartó jogi státusától):
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskolák,
 • pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
a  Magyarországon  bejegyzett  egyesület  (ide  nem  értve  a  szakszervezetet  és  pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatáshoz/neveléshez vagy tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenység szerepel.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 23; 23:59 óra.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 75.
Regisztrációs díj: 3 000 Ft
A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:
 • szakmai tartalommal kapcsolatban:  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség  Programiroda,  1363  Budapest,  Pf. 49., Székely Tímea, telefon: 06-1 235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu
 • pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatban: a www.emet.gov.hu honlapon, valamint  az  ott  feltüntetett  ügyfélszolgálati elérhetőségeken,  e-mail: ntp@emet.gov.hu.

Link: Pályázat tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésére és nemzetközi versenyeken való részvételre