palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetek számára

Az Autonómia Alapítvány pályázatot hirdet települések önkormányzatai, roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei számára, hogy hozzásegítse azokat roma integrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, elsősorban humán fejlesztési területen.

A pályázati programunkban több egymásra épülő elemet tervezünk azért, hogy leküzdjük azokat a nehézségeket, amik megakadályozzák, hogy jelentősebb források jussanak el ezekre a településekre.

A programban egy hosszabb távú együttműködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, kis helyi projektek támogatását, nagyobb léptékű projektek/pályázatok helyi előkészítését tervezzük.

A program elemei:

 • Projekttervező képzés, amely során a résztvevők elsajátítják a problémák elemzését és megoldási ötletek kidolgozásának módszereit. A kétszer kétnapos, bentlakásos képzésen használható gyakorlati tudást szeretnénk átadni. Nem előadások keretében, hanem főként kiscsoportokban megoldandó feladatok segítségével visszük végig a résztvevőket azon a folyamaton, amely során egy ötletből projekt lesz. Sorra vesszük azokat a kérdéseket, amelyeknek a végiggondolása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy probléma megoldására valóban alaposan átgondolt projektterv születhessen, melyből aztán a későbbiekben pályázat készülhet. A képzés végén a résztvevők munkáját értékeljük, ennek alapján kapnak meghívást a tanulmányutakra és lehetőséget helyi projektjük támogatására. A projekttervező képzésre maximum 25 település 2-2 jelentkezőjét tudjuk fogadni.
 • Hazai tanulmányutak, melyek során a képzésen résztvevők számára már működő, roma integrációt célzó projekteket mutatunk be. A képzést sikeresen teljesítők tanulmányúton vehetnek reszt, melynek célja, hogy gyakran felmerülő, a roma integrációt érintő ügyekben a szokásostól eltérő módszereket ismerjenek meg. A 2-3 napos tanulmányutak során olyan projekteket látogatunk meg, amelyek kapcsolódnak a képzésen résztvevők által felvetett helyi problémákra. Nem egy az egyben adaptálható ’jó gyakorlatokat’ szeretnénk bemutatni, hanem olyan programokat, amik mar működnek, és amiknek sikerei és adott esetben kudarcai fontos tanulsággal szolgálhatnak.
 • Helyi kis-projektek támogatása – meghívásos pályázat a képzésen és tanulmányúton résztvevők számara. Olyan helyi kisprojekteket támogatunk, melyek a helyben élő romák integrációját, a roma és nem roma lakosság együttélését segítik elő. Támogatásban csak azok a pályázatok részesülhetnek, amiknek a tervezése és megvalósítása is a romák és nem romák aktív részvételével zajlik.

Pályázó szervezet lehet: települési önkormányzat, cigány/roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzat, non-profit szervezet.

A pályázat meghívásos, csak azok a szervezetek vehetnek részt rajta, melyeknek képviselői sikeresen elvégezték a program keretében bonyolított képzéseket és részt vettek a tanulmányutakon.

A projektek tervezését az Autonómia Alapítvány szakmai stábja helyben segíti, az elkészült pályázatok támogatásáról egy független bíráló bizottság dönt.

A támogatás keretösszege: 8.000.000 Ft.

A várható nyertesek száma: 5-15 között.

A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő adomány.

A pályázatok megvalósításának várható kezdete 2013. április, befejezési időpontja 2013. december 31.

Az elbírálás szempontjai a következők:

A projektek

 • a roma integráció szempontjából fontos ügyeket céloznak meg
 • a helyi szükségletekre és adottságokra építenek
 • építenek a megpályázott pénzen túl helyi erőforrásokra (önkéntes munka, civil szervezeti, vállalkozói hozzájárulás)
 • biztosítják a romák részvételét a tervezésben és a megvalósításban
 • és az esélyegyenlőségen alapulnak (nincs kirekesztő hatásuk)

Nagyobb léptékű ötletek kidolgozásának segítése hazai és EU-s pályázati kiírásokra, a program által biztosított pályázati szakértők támogatásával.

A program résztvevői számára az Autonómia Alapítvány pályázati projektek kidolgozásában járatos munkatársakat biztosít, akik szakmai támogatást nyújtanak a projektek fejlesztéséhez, segítik a jelentkezőket eljutni oda, hogy legyen egy alaposan végiggondolt, felépített és megvalósítható projektjük:

 • meglátogatják az ötletgazdákat
 • megismerkednek az ötlettel
 • szorgalmazzák azok összehívását, akiket még érint az ötlet és bevonhatóak a projekt kidolgozásába
 • segítenek a partnerségépítésben
 • fejlesztési ütemtervet készítenek, és találkozókat egyeztetnek
 • vezetik a találkozókat, mederben tartják a vitákat, segítik a konszenzus létrejöttét
 • segítenek a beadandó pályázat tevékenységeinek és költségvetésének megtervezésében

Külföldi vagy hazai tanulmányút nagyobb pályázatban gondolkodók számára: Ezeket az utakat azon résztvevők szamara tervezzük, akik a képzéseket elvégeztek és/vagy kis helyi projektjükre támogatást nyertek, és a továbbiakban nagyobb, elsősorban EU-s finanszírozású projektet terveznek, amely komoly települési összefogásra épül. A projektet tervező helyi csapatból két fő vehet reszt egy többnapos tanulmányúton, amelynek tapasztalatai nagy segítséget jelenthetnek egy helyi pályázat elkészítésében.

A programban való részvétel, beleértve a képzésekhez és tanulmányutakhoz kapcsolódó úti-, szállás-, és étkezési költségeket, a résztvevők számára térítésmentes.

Kik jelentkezhetnek?

Mivel a program egyik célja, hogy a települési önkormányzat és a roma érdekeket képviselő helyi szervezetek között együttműködés alakuljon ki, minden településről két személy együttes jelentkezését várjuk. Az egyik jelentkező a települési önkormányzat munkatársa/képviselője, a másik egy helyi roma aktivista kell, hogy legyen. A helyi roma aktivista lehet RNÖ, civil szervezet képviseletében, de akár szervezeti háttér nélküli magánszemély is.

Az egész program a résztvevők aktivitásra épül, így olyan személyeket várunk, akiknek a kapacitása és motivációja is lehetővé tesz egy több hónapos közös munkát. A program egyéves időszaka alatt a résztvevőknek átlagosan havi háromnapos elfoglaltsággal jár (a képzés és tanulmányutak kivételével ez helyi elfoglaltságot jelent, utazást nem igényel).

Azon települések jelentkezését nem áll módunkban fogadni, akik a 2009-2012 időszakban az

EU forrásokkal a romák integrációjáért programunk résztvevői voltak!

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázat beadása: Pályázat benyújtására a kiíráshoz kapcsolódó jelentkezési lappal, és a pályázók által delegált két fő – roma és nem roma – résztvevők önéletrajzával lehet.

A jelentkezési lap valamint az ahhoz kapcsolódó önéletrajzok beküldhető e-mailen vagy postai úton az alábbi címekre 2012. december 10-ig.

e-mail cím: projektfejlesztes@autonomia.hu

postacím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.

Ha kérdése van, hívja Nun Andrást – 06 1 237 6023, 06 20 801-9073

A jelentkezési lap és az önéletrajz sablon letölthető az Autonómia Alapítvány honlapjáról (www.autonomia.hu).

A résztvevőket a jelentkezési lap, az önéletrajzok és a helyszíni látogatások alapján választjuk ki.