palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat térítésmentesen igénybe vehető stúdióidő elnyerésére

A Hagyományok Háza pályázatot ír ki hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei (revival) mozgalom előadóinak színvonalas produkciói önálló CD-lemezen megjelenhessenek. A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri döntése alapján minden évben három nyertes pályázó kaphat lehetőséget arra, hogy zenei anyagát az intézmény hangstúdiójában, maximum 50 órában hanghordozóra rögzítse.

 

Pályázni a magyar nyelvterületről származó, hagyományhű előadásmódú és hangszerelésű magyar, illetve nemzetiségi népzenével lehet. A hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni.

Pályázati adatlap a Hagyományok Háza Népművészeti Műhely Oktatási és Közművelődési Osztályán, vagy az intézmény honlapjáról (www.hagyomanyokhaza.hu) szerezhető be. Az adatlaphoz mellékelni kell a megjelentetésre szánt produkció házi körülmények között (de elfogadható minőségben) készített, teljes(!) felvételét; valamint egy lemezkiadó szándéknyilatkozatát, amelyben a kiadó vállalja, hogy a rögzített anyagot – annak elkészülte után legkésőbb egy éven belül – megjelenteti.

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérőlevélben tüntessék fel a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét. Feltétlenül adják meg továbbá a postai mellett e-mail és telefonos elérhetőségüket! A pályázat értékeléséről minden indulót a benyújtási határidőt követően 30 nappal levélben értesítünk. A beérkező hangzóanyagokat 3 hónapig őrizzük meg.

Letölthető dokumentum

Pályázati adatlap

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

Mohácsy Albert
Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely
1011 Budapest, Corvin tér 8.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 4.

További felvilágosítás:

Mohácsy Albert
+36/1-225-6086

mohacsy.albert@hagyomanyokhaza.hu

Forrás: http://www.hagyomanyokhaza.hu/