palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vajdasági vállalkozások számára, belgrádi turisztikai fejlesztések támogatására

Pályázat vajdasági vállalkozások turisztikai fejlesztésének támogatására. Vissza nem térítendő támogatás vajdasági magyar vállalkozások számára belgrádi turisztikai fejlesztések támogatására.


A felhívás referenciaszáma: T-05/2019-III

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági magyar vállalkozások számára belgrádi turisztikai fejlesztések támogatására.
A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1.000.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD).

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • az idegenforgalmi tevékenységek erősítése;
 • az idegenforgalmi szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a szolgáltatások minőségének javítása;
 • az idegenforgalmi szolgáltatások összehangolása a nemzetközi igényekkel;
 • a magyarországi vállalkozások Szerbiában történő beruházásainak serkentése;
 • a magyar–szerb gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése;
 • a belgrádi és zimonyi magyar vonatkozású idegenforgalmi látnivalók feltárása és beemelése az idegenforgalmi kínálatba;
 • egy erős, magyar és szerb turisztikai kínálatban gazdag idegenforgalmi régió kialakítása a Belgrád–Újvidék–Szabadka–Budapest tengelyen;
 • szálláskapacitások és rendezvényhelyszínek fejlesztése;
 • kongresszus turizmus fejlesztése.

Általános pénzügyi feltételek
A megvalósítandó projekt saját forrásból, hitelből és vissza nem térítendő támogatásból tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Az elszámolható költségek a pályázathoz csatolt üzleti tervben szereplő tételek megvalósítására használhatók fel.

A vissza nem térítendő támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke a projekt összköltségének 40 %-a.
A projekt összköltsége legalább 100.000,00 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes SZNB középárfolyamon számított dináros nettó értéke.
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 3.000.000,00 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes SZNB középárfolyamon számított dináros nettó értéke.

A pályázók köre és pályázati feltételek
A pályázat benyújtására jogosult: a Vajdaság AT területén nyilvántartott székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó vagy jogi személy, amelynek alapítói és/vagy dolgozói jelentős része olyan természetes személy/ek, aki/k rendelkezik/nek a Szerb Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival és a Vajdaság AT területén bejegyzett lakcímmel.
Egy Pályázó pályázati körönként csak egy pályázatot nyújthat be, valamint ugyanazon lakcímre bejegyzett Pályázók közül pályázati körönként csak egy nyújthat be pályázatot.
A beruházásnak Belgrád területén kell megvalósulnia.

A támogatás rendeltetése

Támogatható beruházási elemek: a tervezett szálláshely és/vagy rendezvényközpont létesítése és/vagy fejlesztése és a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök (ingatlan és berendezés) és immateriális javak beszerzési költsége, a következők szerint:

 1. Tervezés és engedélyezés költségei (összesen legfeljebb 3%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva, saját forrás terhére);
 2. Ingatlanvásárlás (legfeljebb 10%-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva);
 3. Épületbővítés, korszerűsítés: új szálláshely létesítéséhez vagy meglévő szálláshely korszerűsítéséhez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése anyagköltségei és a kivitelezőnek fizetett munkadíj. Telekhatáron belüli közmű infrastruktúra (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz, gyenge áram, internet) fejlesztése és a kapcsolódó csatlakozási díjak elszámolása;
 4. Szálláshely és/vagy rendezvény központ fejlesztéséhez, működtetéséhez, illetve a kapcsolódó szolgáltatások kialakításához szükséges állóeszközök beszerzése. Ide értendő az épület vagyonvédelméhez és energiahatékonyságot szolgáló beruházáshoz szükséges eszközök, valamint a létesítmény energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése is;
 5. Immateriális javaknak minősülnek a vállalkozás digitalizációjához kapcsolódóan a kereskedelmi szálláshely üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftverek.

A Pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a beruházás elindításához szükséges valamennyi tervvel és engedéllyel.
A Pályázó a fentiek közül egyszerre több pont szerinti beruházási elemre is pályázhat, ugyanakkor a d) és e) pontokban meghatározott elemek csak a c) pont szerinti beruházással kombinálva szerezhetők be.
Az Alapítvány a pályázat elbírálásának ideje alatt helyszíni ellenőrzést végez.
A projektet a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell megtervezni, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

 

Pályázzon Velünk!
Pályázatírás

 

Pályázatok beadási határideje

A pályázati beadványt – a megfelelő mellékletekkel együtt – 2020. február 1-től a Prosperitati Alapítvány területileg illetékes irodájába kell eljuttatni személyesen, lezáratlan borítékban, megcímezve, feltüntetve a pályázat referenciaszámát.

A pályázati formanyomtatvány előzetes regisztrációt követően elérhető a www.pit.prosperitati.rs honlapon. A pályázás előfeltétele az online rendszerbe történő regisztrálás, az online űrlap kitöltése és a mellékletek feltöltése. A pályázat beadási határideje 2020. március 31., 14:00 óra.