palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat városfejlesztési tevékenységekre

Projektenként 5 millió forintos támogatásra nyújt lehetőséget innovatív városfejlesztési tevékenységek megvalósítására az Urban Innovative Actions kezdeményezése.

Az Urban Innovative Actions (UIA) nevű kezdeményezés, olyan új megoldásokat tesztel, amelyek foglalkoznak a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel, és uniós szinten is jelentőséggel bírnak.
Az UIA kezdeményezés fő célja teret és erőforrásokat biztosítani az európai városi hatóságoknak arra, hogy az egymással kapcsolatban lévő kihívások merész és eddig be nem bizonyított megoldásait teszteljék, és kísérletezzenek azzal, hogy ezek az ötletek hogyan állják meg a helyüket a valós, összetett környezetben. A támogatott projekteknek innovatívnak és jó minőségűnek kell lenniük, a főbb érdekeltek bevonásával kell megtervezni és megvalósítani őket, továbbá eredményorientáltnak és átültethetőnek kell lenniük.

A városi hatóságoknak érdemes megragadniuk az UIA kezdeményezése által nyújtott lehetőséget arra, hogy a „szokásos projektektől” (amelyek finanszírozhatók „hagyományos” forrásokból, ideértve az ERFA főbb programjait) eltávolodva kockázatokat vállaljanak, és a nagyszabású és kreatív ötleteiket olyan prototípusokká változtassák, amelyek tesztelhetők valós városi környezetben. Más szóval az UIA támogathat olyan kísérleti projekteket, amelyek túl kockázatosak a hagyományos források általi finanszírozáshoz, azzal a feltétellel, hogy a projektek kimagaslóan innovatívak és kísérleti jellegűek.
Az UIA kezdeményezéshez az ERFA összesen 372 millió eurót bocsát rendelkezésre.

Az ERFA társfinanszírozása minden projekt esetében maximum 5 millió euró.

A projektet maximum 3 éven belül meg kell valósítani.

A pályázati felhívás keretében elkülönített indikatív költségvetés 80-100 millió euró.

Pályázók köre

 • bármely városi hatóság egy közigazgatási egységen belül, amely az urbanizáció fokának megfelelően nagyvárosnak, városnak vagy városrésznek minősül, és legalább 50 000 lakosa van;
 • városi hatóságok társulásai és csoportosulásai olyan közigazgatási egységeken belül, amelyek az urbanizáció fokának megfelelően nagyvárosnak, városnak vagy városrésznek minősülnek, és legalább 50 000 lakosuk van; idetartozhatnak a határokon átnyúló társulások és csoportosulások, illetőleg a különböző régiókban és/vagy a tagállamokban működő társulások és csoportosulások.

másként

Első kategóriában

 • Önkormányzatok/városi tanácsok, amelyek közigazgatási határai megegyeznek egy helyi közigazgatási egység határaival. Ebben az esetben a helyi közigazgatási egység az urbanizáció fokának megfelelően (1. vagy 2. kód a megfelelési táblázatnak az urbanizáció foka oszlopában) nagyvárosnak, városnak vagy városrésznek minősül, és legalább 50 000 lakosa van.
 • Önkormányzatok/városi tanácsok, amelyek közigazgatási határain belül több helyi közigazgatási egység van. Ez Portugália, az Egyesült Királyság, Írország, Görögország, Málta és Lettország önkormányzataira/városi tanácsaira jellemző, ahol az Eurostat helyi közigazgatási egységekről szóló meghatározása nem önkormányzatoknak/városi tanácsoknak, hanem önkormányzatközi egységeknek (községeknek) vagy statisztikai egységeknek (szavazókörzeteknek) felel meg. Ebben az esetben az önkormányzat/városi tanács csak akkor lehet támogatható, ha van 50 000 lakosa és a lakosok többsége (több mint 50%-a) olyan helyi közigazgatási egységekben lakik, amelyek az urbanizáció fokának megfelelően (1. vagy 2. kód a megfelelési táblázatnak az urbanizáció foka oszlopában) nagyvárosnak, városnak vagy városrésznek minősülnek.
 • Szervezett agglomerációk, melyek városi hatóságok csoportosulásai/társulásai és teljesítik az alábbi feltételeket:
  • A nemzeti jogszabály hivatalosan elismeri a (regionális és tartományi szinttől eltérő) helyi kormányzat egy szintjének, és az önkormányzatok/városi tanácsok kötelesek csatlakozni az önkormányzatok felettes szervezetéhez (tehát nem tartoznak ebbe a kategóriába az önkéntes alapon, egy konkrét cél érdekében és/vagy korlátozott időtartamra szerveződött társulások).
  • Csak önkormányzatok/városi tanácsok a tagjai (tehát nem tartoznak ebbe a kategóriába a más intézményeket, például egyetemeket, kereskedelmi kamarákat stb. magukban foglaló társulások).
  • Nemzeti jogszabály által meghatározott konkrét hatáskörökkel rendelkeznek, amiket a részt vevő önkormányzatok átruháznak az UIA projekt vonatkozó szakpolitikai területeire. Felkérjük a társulásokat, hogy adjanak pontos hivatkozást a nemzeti jogi keretre. A szervezett agglomerációknak a tervezés és megvalósítás terén kizárólagos hatáskörrel kell rendelkezniük az UIA projekt számára fontos szakpolitikai területeken.
  • Konkrét politikai (a részt vevő önkormányzatok közvetlen képviselete) és adminisztratív (külön személyzet) struktúrájuk van.

Második kategóriában

 • Városi hatóságok társulásai (
 • városi hatóságok nemzeti/regionális társulásai, területi paktumok, fejlesztési körzetek stb.), valamint olyan különálló városi hatóságok, amelyek nem rendelkeznek formális együttműködési megállapodással, ám az UIA kezdeményezés keretében hajlandóak közösen pályázni, nem pályázhatnak egyetlen városi hatóságként.
  Azonosítaniuk kell, hogy a részt vevő önkormányzatok/városi tanácsok közül melyik a fő városi hatóság, a többit pedig társult városi hatóságként kell felsorolni.

A negyedik pályázati felhívás témái

A negyedik pályázati felhívás keretében a pályázók az alábbi témákban nyújthatnak be projektjavaslatokat:

 • Digitális átállás
 • Fenntartható földhasználat, természetalapú megoldáso
 • Városi szegénység
 • Városi biztonság

Letölthető dokumentum

ToR_Call 4_UIA_11_10_2018_HU

Pályázatok beküldési határideje

A pályázati űrlap és a megerősítő nyilatkozat benyújtásának végső határideje 2019.01.31., magyar idő szerint délután 2 óra.