palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat védett népi építészeti emlékek felújításához szakmai előkészítésre

Népi építészeti örökség pályázat

Pályázat védett népi építészeti emlékek felújításához, helyreállításához szakmai előkészítésre. A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációinak elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói. A benyújtási véghatáridő: 2020. február 20. csütörtök 17.00 óra.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához. Ezen elsődleges célján túl, támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállításához. A 1021/2019. (II.6) számú módosított kormányhatározat a Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő szakmai, minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátásával a Teleki László Alapítványt  bízta meg.

A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: Támogatási Kérelem) benyújtásával igényelhető. A Támogatási Kérelem formai és tartalmi követelményeit, a benyújtás módját, továbbá a bírálat menetét és főbb szempontjait a jelen Tájékoztató és a mellékelt részletes Útmutató együttesen tartalmazza.

Felhívjuk a támogatási lehetőség iránt érdeklődök szíves figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató nem minősül pályázati kiírásnak, közzétételének célja, hogy felhívja az igényjogosultak figyelmét a Program megvalósítását szolgáló támogatási lehetőségre, és segítséget nyújtson az érdemi bírálatot megkönnyítő igénylési dokumentáció összeállításához.

A támogatás célja:

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek
− veszélyelhárítását,
− állagmegóvását, valamint
− részleges vagy teljes helyreállítását
megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseinek előkészítését is. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Értelmező rendelkezések:
a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlék).
b) egyedi védelem alatt álló épített örökségi elem: a Miniszterelnökség által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett központi, közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként, vagy nyilvántartott műemléki értékként szereplő örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben 2019. október 31-ig jogerősen megállapított helyi védelem alatt álló népi építészeti emlék.
c) területi védelem: jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanok együttese, mely kiterjedhet
1. a műemléki környezetre (MK);
2. a műemléki jelentőségű területre (MJT);
3. a helyi területi védelemre, ezen belül elsősorban
a) a településszerkezetre (pl. utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet);
b) a településképre (külső településkép, belső településkép, utcakép);
c) a településkarakterre (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).

Kérelem csak olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek a b) és c) pontok valamelyikének, valamint az a) pontnak együttesen tesznek eleget. Tehát olyan épület vagy építmény, amely egyedi vagy területi védelem alatt áll és népi építészeti emlék. A két feltétel együttes fennállása szakmai ellenőrzés tárgyát képezi, nem teljesülés esetén a Kérelem elutasításra kerül.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói (a továbbiakban: Kérelmező).

Nem jogosultak támogatásra: Lásd Útmutató.

Támogatás összege és mértéke

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, önkormányzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű kistérségekben található, 2000 fő alatti lakossággal rendelkező települések esetén az önkormányzatok támogatási mértéke a felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a.
A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik.

A Támogatási Kérelem tartalmi és formai követelményei:
A Támogatási Kérelem tartalmi és formai követelményeit a jelen Tájékoztató és a mellékelt részletes Útmutató együttesen tartalmazza. A Népi Építészeti Program hivatalos felülete a nepiprogram.hu portál, mely további információs anyagokkal (Műszaki Segédlet, Gyakran Ismételt Kérdések) segíti a Kérelmet benyújtókat.

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:
A Támogatási Kérelmet a jelen Tájékoztató közzétételét követő 45 (negyvenöt) napon belül kell benyújtani a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen (www.nepiprogram.hu).

A Támogatási Kérelem elbírálása:
A Támogatási Kérelmekről a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért Bíráló Bizottság dönt. A döntés meghozatalát követően a Megvalósító írásban értesíti a döntésről a Kérelmezőt.

További információ az alábbi elérhetőségen:
Telefonszám: +36 (1) 709 45 57 (kedden és csütörtökön 09:00 – 14:00 között)
E-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu

A Megvalósító által indokoltnak tartott egyéb információk:
A Megvalósító a támogatásban részesülő Kérelmezővel – az Ávr., valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet alapján kialakított, – a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok benyújtását követően köti meg a Támogatási Szerződést. A megvalósítási időszak: 2020. március 01. – 2020. augusztus 31.

A kérelmezhető támogatás célja forrás biztosítása a történeti értékek feltárásához és a megőrzésre-felújításra irányuló tervek szakmai előkészítéséhez. Az előkészítés során a Népi Építészeti Program céljait szükséges figyelembe venni:

  • a meglévő történeti értékek az állagmegóvási, felújítási munkálatok során nem bonthatók el;
  • elbontás vagy csere csak a helyreállítás megvalósíthatatlanságát alátámasztó szakvélemény alapján lehetséges;
  • a támogatás célja a meglévő hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása, így új épület tervezésére és építésére támogatás nem kérelmezhető. Tájékoztatjuk a Kérelmezőket, hogy a Kérelem benyújtásához szükséges adatlapot kizárólag a nepiprogram.hu portálon lehet kitölteni és a csatolandó mellékletekkel együtt elektronikusan benyújtani. Mivel a jelen Tájékoztató nem pályázati kiírás, az igényelhető támogatás nem minősül pályázati úton biztosított költségvetési támogatásnak, erre tekintettel – és figyelembe véve az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltakat – a támogatási döntést nem szükséges indokolni, a döntéssel szemben kifogás és jogorvoslati lehetőség nem nyújtható be.

Letölthető dokumentumok

NEPmuszakisegedlet_20200106
NEPSZegyik_20200106
NEPSZetajekoztato_20200106
utmutato_20200106

A benyújtási véghatáridő: 2020. február 20. csütörtök 17.00 óra.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

További információ az alábbi elérhetőségen:

Telefonszám: +36 (1) 709 45 57 (kedden és csütörtökön 09:00 – 14:00 között)

E-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu

Pályázat védett népi építészeti emlékek felújításához szakmai előkészítésre