palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pro Progressio középiskolai tanári ösztöndíj és rendezvénytámogatás 2013

A Pro Progressio Alapítvány pályázati felhívása  középiskolák részére a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére 2013.

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek  állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek oktatása nagyobb teret kapjon a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége. 

A Műegyetemen működő Pro Progressio Alapítvány az elmúlt évek  pályázati tapasztalatait hasznosítva immár ötödik alkalommal hirdet pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában:

  • a) Természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatása. A rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, amelyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.
  • b) A 2013. évi Pro Progressio ösztöndíj olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, és  akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van, vagy voltak olyan diákjaik, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják (vagy folytatták) tanulmányaikat.

A pályázatok díjazása:

A pályázatok díjazására az

  • a) pont esetében 3 millió Ft-ot, a
  • b) pont esetében 3 millió Ft-ot,

azaz összesen, 6 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

Az elnyerhető pályázati támogatás összege: 

  • a) pont esetében max. 300 eFt/oktatási intézmény
  • b) pont esetében max. 300 eFt/fő.

A pályázatok tartalma:

A pályázat terjedelme max. 4 oldal, mely

a) pont esetén tartalmazza a megvalósítandó természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események részletes leírását,/tematikáját, azok tervezett időpontjait és a tételes költségvetést, melyeket a ppai@mail.bme.hu címre kell eljuttatni pdf formában. (Kinyomtatva nem kell elküldeni semmit)

A pályázat érvényességéhez kérjük kitölteni az 1.sz. online adatlapot is. (a kitöltéséhez kattintson ide)

b) pont esetén a pályázó pedagógus szakmai életrajzát, az iskola igazgatójának javaslatát, melyeket pdf formában kérjük eljuttatni a ppai@mail.bme.hu címre. (Kinyomtatva nem kell elküldeni semmit)

A pályázat érvényességéhez kérjük kitölteni az 1.sz. online adatlapot (a kitöltéséhez kattintson ide) és a 2.sz. online adatlapot is. (a kitöltéséhez kattintson ide)

A Pro Progressio ösztöndíjpályázatra csak olyan 1962-ben vagy később született tanárok pályázhatnak, akik az elmúlt három évben (2010-2011-2012) ilyen irányú tevékenységükért semmilyen elismerésben (díjban) nem részesültek.

Pályázatok beadása:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 30.

A pályázatok beadásával kapcsolatos útmutató és a kitöltendő on-line adatlapok az alapítvány honlapján találhatók. Kérjük az útmutatóban foglaltak betartását.

Cím: http://proprogressio.hu

Kötelezettségvállalás:

A pályázatban nyertes  oktatási intézményeknek írásban kötelezettséget kell majd vállalniuk arra, hogy 2013. október hónapban:

  •  az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadásokat, foglalkozásokat tartsanak,
  • műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó hallgatóik közül legalább 10 fő részvételét biztosítják 2013. novemberében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar nyitott laboratóriumok délutánja programon.

Pályázatok értékelése:

A pályázatok értékelésére, elbírálására a kuratórium szakmai bizottságot kér fel. A pályázatok eredményéről a kuratórium minden pályázót elektronikusan értesít 2013. június 30-ig.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető. (www.proprogressio.hu, telefon: 463 1595, 463 2600)

Forrás: www.proprogressio.hu