palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pro Regione hallgatói és doktori ösztöndíj (Debreceni Egyetem)

A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára Magyar Vidékért (Pro Regione) néven alapítványt létesített. Az alapítvány 2005-től a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok gondozásában működik tovább. Az alapítvány támogatására az alábbi kategóriákban lehet pályázatot benyújtani.  

I.

Hallgatói ösztöndíj

Az alapítvány 10 hónapra szóló ösztöndíj megítélésével segít biztosabb anyagi körülményeket teremteni a tehetséges, nappali tagozaton egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok számára. A 10 hónapra szóló ösztöndíj összege havi 10.000 Ft.

A pályázatra nevezhetnek mindazok a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok karain tanulmányokat folytató, 2013 szeptemberétől alapképzésben III., mesterképzésben I-II. éves egyetemi hallgatók, akik

 1. kiemelkedő tanulmányi munkájuk, szakmai tevékenységük alapján élvezik oktatóik, hallgatótársaik megbecsülését és
 2. az egyetemen művelt tudományágakban kiemelkedő előmenetelt értek el.

II.

Doktori ösztöndíj

Egy évre (12 hónapra) szóló, egy alkalommal elnyerhető kiemelt doktori ösztöndíj, melynek összege havi 10.000 Ft.

Az ösztöndíjra azok a 30 év alatti – II. és III. éves PhD ösztöndíjas – fiatalok jelentkezhetnek, akik valamely, az egyetemen akkreditált tudományágban kívánnak tudományos fokozatot szerezni. A kiemelt ösztöndíj elnyerésének feltétele

 • dokumentált magas szintű tanulmányi és tudományos tevékenység,
 • második nyelvből sikeres, legalább középfokú – „A”, „B” vagy „C” típusú nyelvvizsga.

Egyéb feltételek és kritériumok a pályázat benyújtásához

 1. A kuratórium szociális helyzetet nem vesz figyelembe, csak azonos jó teljesítmény esetén részesíti előnyben a rosszabb anyagi helyzetben lévő pályázót.
 2. Kiemelkedő tanulmányi eredménynek minősül a 4,5 feletti átlag, de legalább a 3 utolsó félévből kettőben el kell érni 4,5-öt.
 3. Akinek a pályázat beadásakor nincs lezárva az utolsó féléve, az előző feltételeknek megfelelően, csak abban az esetben kapja meg a támogatást, ha a lezáratlan félévet megelőző kettő már 4,5 feletti átlagot mutat. (2013. szeptember 25-ig lehet bemutatni a legutolsó félév időközben lezárt eredményét.)
 4. Külföldi ösztöndíjas időszakra csak akkor kap a pályázó támogatást, ha az dokumentálhatóan feltétele az ösztöndíjas út megvalósulásának.
 5. Az ösztöndíj többször is elnyerhető, de ha a pályázó előző tanévben nyert a Pro Regione vagy Universitas pályázaton, akkor a következő évben nem jogosult a támogatásra. Az újbóli támogatás megítélésének egyik feltétele, hogy korábbi sikeres pályázat esetén, a pályázó az előző pályázatát ajánló tanár által ellenjegyzett beszámolót készítsen a pályázati támogatás folyósításának időszakában elért eredményeiről, a vállalások teljesítéséről, s ezt csatolja a benyújtandó új pályázathoz.
 6. Formai hibának minősül és a pályázatból való kizárást vonja maga után az, ha
 1.  nincs ajánlója a pályázónak
 2.  nincs feltöltve az adatlap,
 •  Kizáró ok az azonos időszakra elnyert Köztársasági Ösztöndíj.
 •  ERASMUS – ösztöndíjasoknak kiegészítő támogatást nem tudunk nyújtani. Ilyen kéréssel a karhoz kell fordulni.
 • Pályázatokat benyújtani az e célra kialakított

  http://alapitvany.tek.unideb.hu

  internetes felületen lehet. Ezen a címen a Főmenüben közvetlenül olvasható a Pályázati felhívás. A belépéshez az egyetemi hálózati azonosítót kell használni. Akinek még nincsen, az a Neptun kód birtokában létre tudja hozni magának a weben. Ennek menete a fent megadott oldalon olvasható a Belépés menüben, ahogyan az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb problémák kezelése, végső esetben az ügyintéző elérhetősége is.

  Belépés után a Főmenüben láthatóvá válik két másik menüpont: az Adatlapok és a TEK alapítvány. A TEK alapítvány menüpont kiválasztásakor megjelenő felület jobb oldalán a Hozzáadás gombbal választhatja ki a feltöltendő fájlokat.

  Kérjük, töltse le a megfelelő (hallgatói vagy doktori) adatlapot, és egészítse ki saját adataival, majd a kitöltött adatlapot és a többi benyújtandó dokumentumot beszkennelve töltse fel!

  Kérjük, hogy minden, a pályázat szempontjából fontos dokumentumot (önéletrajz, TDK dolgozatok és publikációk jegyzéke, eredmények dokumentumai) töltsön fel.

  Figyelem! A feltöltésnél konkrét, egyértelmű fájlneveket adjon meg (pl.: Kis Virág adatlap, Kis Virág pályázat indoklása stb.).

  Amennyiben ajánlást csatol pályázatához, az aláírt ajánlást szkennelve pdf formátumban tudja feltölteni. Hallgatók esetében a két utolsó félév tanulmányi átlagáról készült fénymásolat szkennelt pdf formátumát is kérjük feltölteni. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos esetleges problémáikat a Tanárképzési Csoport irodájában (Főépület, Fszt. 18.), vagy e-mail-ben, a gergelyne.anita@tek.unideb.hu címen szíveskedjenek jelezni.

  A szkennelt feltöltendő anyagoknál az olvashatóság és nem a lehető legnagyobb felbontás a lényeg, a nagyméretű anyagok feltöltése kerülendő. Általában minden feltöltendő dokumentumot létre lehet hozni max. 1-2MB terjedelemben. Egyszerre 3 MB-nál több fájl nem tölthető fel, de külön-külön akár sokkal több is. Képek esetén a jpg típusba mentés csökkenthet a méreten, de a pdf fájlokat is lehet optimalizálni, hogy beleférjenek ebbe a korlátba.

  A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 25-én 12 óra.

  Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét arra, hogy a benyújtás határideje az internetes felület lezárását jelenti, ezt követően dokumentumok feltöltése nem lehetséges.

  Felhívjuk az oktatók szíves figyelmét arra, hogy amennyiben több pályázót ajánlanak, kategóriánként rangsorolják azokat, és a rangsort a pályázat beadási határidejéig küldjék meg a kuratóriumnak. Ennek elmulasztása kizárhatja a pályázót a pályázatból.

  Az alapítvány kuratóriuma minden pályázót írásban értesít az eredményről.

  Az alapítvány kuratóriuma az ösztöndíj-támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a kedvezményezett a pályázatban meghatározott követelményeknek nem tesz eleget, vagy a támogatásra méltatlanná válik.

  A pályázatok kezelése bizalmas, elbírálásukat – szükség szerint szakértők bevonásával – a kuratórium végzi.