palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Saint-Gobain Trófea a fenntartható építészetért-építészeti pályázat

saint gobain trofea palyazatA Saint-Gobain magyarországi cégcsoportja ismét meghirdeti a Saint-Gobain Trófea építészeti pályázatot építésztervezők részére, a minőségi és fenntartható építészeti alkotások és gondolatok támogatására. Megépült épület dokumentációjának, illetve még meg nem valósult projekt esetében a tervdokumentáció benyújtásával lehet pályázni.

Kiíró
A Kiíró a Saint-Gobain cégcsoport, melynek tagjai a Saint-Gobain Isover Hungaria Kft., a Rigips Hungária Gipszkarton Kft., a Saint-Gobain Weber Terranova Kft. és a Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt. A cégcsoport a pályázatot egy jogi személyként hirdeti meg.

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázat nyilvános.

Pályázhat minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki építésztervezői jogosultsággal rendelkezik. Pályázhatnak továbbá építészhallgatók egyénileg vagy csoportosan.

A pályázatra benyújtható bármely épület, megvalósítás előtt vagy megvalósítás alatt
lévő beruházás esetén terv, illetve felsőoktatási intézményben készített hallgatói terv,

  • melynek helyszíne Magyarországon található,
  • és melynek tervezője Magyarországon az épület megtervezéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik (hallgatói terv esetében, aki valamely magyar felsőfokú építészképzésben hallgatói státusban részt vesz, vagy diplomáját legfeljebb 2 éven belül szerezte).

A pályázó pályázatának benyújtásával kifejezi, hogy a kiírás feltételeit és a bírálat eredményét magára nézve kötelezőnek elfogadja, valamint, hogy a jelen kiírás  szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő minden jogkövetkezményt a pályázó visel.

Egy pályázatban csak egy pályamű nyújtható be, azonban egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Nem nyújthat be pályázatot az a tervező (illetve a tervező jogosultsága alapján tervező iroda), akinek esetében megállapítható az alábbiakban felsoroltak bármelyike:

  • a bíráló bizottság bármely tagjának, avagy a kiíró vezető beosztású alkalmazottjának, vagy tulajdonosának, résztulajdonosának egyenes ági családtagja, vagy hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont)
  • a bíráló bizottság bármely tagjával, avagy a kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával közös üzleti, gazdasági érdekeltsége van
  • a bíráló bizottság bármely tagjával, avagy a kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával munkahelyi alá- vagy fölérendeltségi viszonyban áll
  • bíráló bizottság bármely tagjával, avagy a kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával a pályázat benyújtásának időpontjához képest egy éven belül lezárt (teljesített) tervezési munkában (beleértve a díjazott tervpályázati tervet is) szerzőtársak voltak.

Nem nyújthat be pályázatot továbbá

  • az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bíráló bizottság tagja;
  • az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bíráló bizottság bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
  • az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében – öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést követett el.

Amennyiben a pályázatnak a pályázó(k) mellett társszerzője is van, úgy annak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázattal benyújtani szükséges.

A bíráló bizottság tagjai:
Elnök: Patartics Zorán, Pro Architectura-díjas, Ybl-díjas építész
Tagok: Eltér István, építész, a Magyar Építész Kamara elnöke
Földes László, Pro Architectura-díjas, Ybl-díjas építész
Schreck Ákos, építész, a Minusplus és a TEAM0708 egyik alapító tagja.
Medgyasszay Péter PHD, építész, Magyar Passzívház Szövetség alapító tagja
Dr Kontra Jenő PHD, gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár
A kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a bíráló bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni. A BB indokolt esetben munkájához szakértőt
igénybe vehet, akit a kiíró biztosít számára.

Díjak, elismerések
A díj az építésztervező teljesítményét ismeri el.

A pályázat kategóriái és díjazása:

Megvalósult épület:
1. díj 1 000 000 Ft
2. díj 500 000 Ft
3. díj 300 000 Ft

Épület terv: 200 000 Ft

Belsőépítészeti Rigips különdíj: Részvétel a nemzetközi Saint-Gobain Trophy versenyen

Határidők
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. január 15.
Elbírálások határideje: 2010. február 28.
Eredményhirdetés: 2010. első félév

A benyújtás módja:
A pályázati anyagot postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Saint-Gobain Weber Terranova Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út külterület
A borítékon, kérjük, szerepeljen: Veres Ágota részére
A pályázat benyújtási időpontjának a postabélyegző keltét tekintjük. Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be.

A beadási határidő után érkező pályázatot a bíráló bizottságnak nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a bíráló bizottság kérésére történhet 15 napon belül, és csak olyan tartalmi elemek tekintetében, amelyek az elbírálást közvetlenül nem befolyásolják (pl. tervezői jogosultság igazolása stb.). Az alaki vagy tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság indoklás nélkül elutasíthatja. A bíráló bizottság kizárja a bírálatból azt a pályázót, aki a hiánypótlásnak nem tesz eleget.

Letölthető dokuemntumok:

Belsőépítészeti Rigips
különdíj kiírás

Bővebb információ: http://www.sgtrofea.hu/

Forrás: http://www.sgtrofea.hu/