palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tehetségútlevél Program

EMET pályázatAz  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma pályázatot  hirdet  a tehetségútlevél program támogatására.

A pályázati kategória kódja: NTP-TÚP-13

A pályázat célja: Tehetséges  középiskolások  felsőoktatási tehetséggondozásba  történő bekapcsolódásának támogatása a felsőoktatási intézménybe való bekerülésük előtt és azt követően:  a  tudományos  diákköri  munka,  a  szakkollégiumi tevékenységek,  az egyéni tehetséggondozó  formák,  a mentorrendszer,  a  felsőoktatási  intézményekben  működő tehetségműhelyek megismertetése a középiskolások körében.
A támogatás formája és mértéke
 • A  projekt  összes  költségének  100%-a  elszámolható,  a  pályázathoz  saját  forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
 • A  pályázaton  legalább  500.000  Ft,  illetve  legfeljebb  1.000.000  Ft  vissza  nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek 

 • Felsőoktatási  tehetséggondozási  formákat  középiskolások  körében  népszerűsítő program kidolgozásának és bemutatásának támogatása.
 • Felsőoktatási  tehetséggondozásban  jó  eredményeket  elért  hallgatók  tapasztalatainak átadására szolgáló program kidolgozásának és bemutatásának támogatása.
 • Felsőoktatási és középiskolai tehetséggondozók tapasztalatcseréjét elősegítő és közös munkáját megalapozó rendezvény támogatása.
 • A  személyes  kapcsolatfelvétel  struktúrájának  kialakítása  a  felsőoktatási  intézmények és karaik tudományos  diákköri tanácsai, a  középiskolák és a  felsőoktatásba bekerülő diákok között.

Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  az  alábbi  feltételeknek  megfelelő  szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.  sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai  (karok  esetében  a  jogszabály  1.  sz.  mellékletében  szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
 • Az  államilag  elismert  felsőoktatási  intézmény  vagy  diákotthon  keretében  működő szakkollégium.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. október 1. és 2014. június 30. közé eső időszak.

Letölthető dokumentumok
A pályázatok benyújtásának határideje:  2014.  január  23.

Benyújtható pályázatok száma

 • Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
 • A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-30.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 • szakmai  tartalommal  kapcsolatban:  Oktatáskutató  és  Fejlesztő  Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda, 1363 Budapest, Pf. 49., Vadon Róbert, telefon: 06-1-235-7219, e-mail: ntp@ofi.hu;

Link: Tehetségútlevél Program