palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Üdülési támogatás fogyatékossággal élők részére

„Vár A Pihenés” üdülési támogatás fogyatékossággal élők részére

 

Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 120.000 Ft-ot. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.)

Támogatás összege: A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosítunk, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan is pályázhat.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

Általános pályázati feltételek

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be.

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.

Cím:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
1590 Budapest, Pf. 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. – 2012. február 29.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

  • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a támogatást névre szóló üdülési szolgáltatásformájában, több választási lehetőséget kínálva állami tulajdonban lévő üdülőkben biztosítja a szociálisan rászorulók kikapcsolódását és pihenését.
  • A 2011. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását.
  • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
  • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
  • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrzi.
  • A pályázók az elbírálás határidejét követően telefonon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
  • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
  • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként fizetheti meg.
  • Ugyanazon személy csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon Telefonos ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06 1 371 32 42

Bővebben: www.erzsebetprogram.hu