palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új nagyvállalati munkahelymegőrző program kiírások

munkahelymegorzoA magyar munkahelyek megőrzésének támogatása – legyen szó a kkv vagy nagyvállalati szektorról – kiemelt jelentőségű az uniós fejlesztések terén is. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem csupán 1.400 Mrd forintnyi tőkével és 1.800 Mrd forintnyi építőipari megrendelés állománnyal, de munkahelymegtartó projektekkel is segíti a foglalkoztatást. Ilyen munkahelymegtartó intézkedés az a 4+1 program, melynek 30 milliárd forint keretösszeggel történő elindításáról még februárban döntött a kormány. A program kkv-knak szóló, 20 Mrd-os keretösszegű része néhány hónapja már elindult, 2009. augusztus 24-től viszont a nagyvállalkozásokat támogató további 10 milliárdos keret első kiírásaira is lehet pályázni.

A gazdasági válság hatásainak kezelésében újabb, uniós forrásokból támogatott projektre van lehetőség. A magyarországi munkahelyek több mint kétharmadát adó kkv szektor támogatása eddig is kiemelt jelentőséggel bírt, de sajnos a nagy létszámú foglalkoztatottat alkalmazó társaságoknál is igen jelentős a leépítések száma. Ezért indul el a kkv-knál már alkalmazott támogatási rendszer a nagyvállalatoknál is. A 4+1 program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése.

A program keretében OKJ-s és akkreditált szakmai képzések, a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai, stb.), és a szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére irányuló felzárkóztató képzés valósulhat meg. A 2009-2010-es akciótervben nagyvállalkozások munkahely megőrzést szolgáló képzési projektjeinek támogatására 10 Mrd Ft-os keret biztosított. Jelen kiírások keretösszege 2,5 Mrd Ft, melyből 1,75 Mrd a konvergencia régiókban, 0,75 Mrd pedig a közép-magyarországi régióban használható fel. Egy pályázó akár 600 millió Ft támogatásban is részesülhet, a támogatási intenzitás akár 100%-os is lehet. Pályázhatnak a legalább 250 főt foglalkoztató gazdasági társaságok és szövetkezetek, kht-k és non-profit szervezetek nem vehetnek részt ebben a programban. A pályázatokat 2009. augusztus 24. és 2009. szeptember 14. között lehet benyújtani.

A képzési költségek mellett a képzésben résztvevőknek a képzésben és a vizsgán való részvételével, a felkészüléssel és a képzéshez kapcsolódó tevékenységekkel eltöltött munkaidőre jutó bruttó bére és közterhei támogathatók.

A pályázat rugalmasságát jelzi, hogy a pályázó nagyvállalat egyaránt kérhet támogatást a teljes foglalkoztatotti létszámára vonatkozóan, vagy meghatározhatja, hogy egyes telephelyeit, divízióit kívánja-e csak bevonni a programba. Természetesen ebben az esetben a projekt időtartamának kétszeresére vonatkozó létszámmegtartási kötelezettsége csak a telephely, divízió létszámára vonatkozik.

A közeljövőben további 7,5 Mrd forintnyi forrással újabb kiírásokra számíthatnak a nagyvállalatok. Amennyiben a pályázatok száma és minősége – ponthatár feletti igények – kimerítenék a rendelkezésre álló 10 Mrd-os keretet, úgy az Ügynökségnek lehetősége van kormánydöntést kérni újabb források átcsoportosítására.

A felhívások teljes szövege, a pontos támogatási feltételek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) hozzáférhetők (Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a konvergencia és a közép-magyarországi régiókban – TÁMOP-2.3.3.B-09/3 és 4).

Forrás: NFÜ