palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Út a szakmaválasztáshoz – pályázat mentoroknak

új-széchényi-terv pályázatokAz „Út a szakmaválasztáshoz” című kiemelt projekt mentori szolgáltatások biztosításával támogatja az ösztöndíjban részesülő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekeket. A tanulmányi átlageredménytől függő tanulói ösztöndíj csak akkor vezethet eredményre és válhat ténylegesen motivációs tényezővé, ha párosul a mentor által nyújtott személyes szakmai, motiváló támogatással, pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásán keresztül.

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) és konzorciumi partnerei nyílt pályázatot hirdetnek a TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosítószámú „Út a szakmaválasztáshoz” című kiemelt projekt keretében megvalósuló ösztöndíjprogramban való részvételre.

A PROGRAM CÉLJA

A program célja, hogy legalább 6000 fő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású (a támogatottak 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni), az általános iskola 7. vagy 8. évfolyamán tanuló fiatal pályaválasztását elősegítse oly módon, hogy őket pályaorientációs programokkal, ösztöndíj- és mentori támogatással a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönözze. A tanulmányi átlageredménytől függő tanulói ösztöndíj csak akkor vezethet eredményre és válhat ténylegesen motivációs tényezővé, ha párosul a mentor által nyújtott személyes szakmai motiváló támogatással, pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásán keresztül.

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

Mentori pályázatot nyújthatnak be azok a pedagógusok, akik a diploma, oklevél másolatával igazolt pedagógus végzettségen túl a program megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú, releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A jelentkezők értékelése a kiválasztási eljárásban az alábbiak alapján történik.

A mentorok kiválasztása során előnyben részesülnek azok a pedagógusok, akik a bevont tanuló iskolájában tanítanak, közülük is előnyben részesítendők azok a pedagógusok, akik az ösztöndíjban részesülő diákot oktatják.  A szülő saját gyermekének mentorálását nem végezheti.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.8. pontjára tekintettel, azzal a személlyel nem köthető mentori szerződés, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt már megszerezte.

Az a személy, aki a 2013/2014-es tanév aktuális félévében az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába program keretében mentori feladatokat ellát, a TÁMOP 2.2.7. A-13/1 programba mentorként nem vehet részt.

A MENTOROK DÍJAZÁSA

A mentorok munkájuk elvégzéséért bruttó 11.500 Ft/tanuló/hó juttatásban részesülnek. Egy mentor legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat. Amennyiben a tanuló a TÁMOP 3.3.8-as és/vagy a TÁMOP-3.3.9-es konstrukcióban résztvevő iskola tanulója, akkor a mentor „összekötő mentorként” tevékenykedik és a feladat elvégzéséért bruttó 3.000 Ft/tanuló/hó juttatásban részesül. Ebben az esetben egy mentor legfeljebb 10 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat. Az összekötő mentor egyéni fejlesztést nem végez, mert a hozzárendelt tanulók a fentebb említett programokban megkapják. Ezen kívül viszont minden feladata azonos az iskolai mentoréval.

A mentorok és az összekötő mentorok feladatairól további információ a „Mentor tájékoztató”- ban található.

Letölthető dokumentumok

pályázati dokumentumok

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázat benyújtható elektronikus úton a www.munka.hu felületen elérhető online pályázati űrlap kitöltésével, valamint azzal egyidejűleg az igazoló dokumentumok és a szakmai önéletrajz szkennelt példányának feltöltésével. Az eredeti igazoló dokumentumokat és/vagy azok hiteles másolatait a szerződéskötéshez kell benyújtani.

header_mentoroknak

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A pályázat benyújtására az elektronikus felületen 2013. december 15-től 2014. január 15-ig van lehetőség.

A pályázatok bírálatát a Projektgazda a beérkezett pályázati anyagok számától függően, a tájékoztatóban részletesen leírt kiválasztási eljárás alapján folyamatosan végzi.

Kérdéseire választ kaphat a Mentoroknak menüpontban található Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) dokumentumból, illetve a +36 06 1 323 3700 normál díjas telefonszámon (hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00-ig, pénteken 8.00–14.00-ig).

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a „Mentor tájékoztató” című dokumentum tartalmaz.

Link: https://tamop227a.munka.hu/Mentoroknak