palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló Ösztöndíjprogram

EMET pályázatÚt a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program a hátrányos helyzetű, köztük a roma/cigány fiatalok felsőoktatási részvételének támogatásáért.

A pályázati kategória kódja: UTR-UD-15

A pályázat célja

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A kiírás két komponense pályázható

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra.

„B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95%-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a szakmai beszámoló és pénzügyi beszámoló elfogadását követően 15 napon belül, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. Amennyiben a pályázó támogatási előleget igényelt, a támogatási előleg folyósítása félévente egy összegben történik a Pályázati Útmutató szerint. A Támogatáskezelő a támogatási előleget/ illetve első részletét –a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.

Támogatási időszak: Az elnyerhető támogatás a 2015/2016. tanév I. vagy az I. és II. félévére, a 2015. szeptember 1- től 2016. június 30-ig tartó időszakra vonatkozik.

Pályázat benyújtására jogosultak

Pályázatot nyújthat be

 • a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzési szintű, nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező , magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, VAGY a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint utógondozásban részesül
 • Kérelem az őszi félévre vagy két (az őszi és tavaszi) félévre vonatkozóan is beadható

A komponensekre vonatkozó speciális feltételek a következők:

 • „A” komponens: Ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be a fenti feltételeknek megfelelő jelentkező, aki: 2 vagy annak létesítéséről szándéknyilatkozatot adó
  • magyar állami (rész) ösztöndíjas,
  • önköltséges/költségtérítéses vagy közszolgálati ösztöndíjas képzésben 2015/2016. tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • „B” komponens: Önköltség támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki:
  • magyar állami (rész) ösztöndíjas vagy önköltséges/költségtérítéses felsőoktatási képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
 • Mindkét komponens esetében a támogatott hallgatók legalább 50%-áig roma származású hallgatót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású pályázók száma ezt nem teszi lehetővé. 5.6. Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató részére folyósítható. Hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beadása 2015. augusztus 1-jétől folyamatos. Az első beadási határidő, 2015. augusztus 31. a végső beadási határidő: 2015. október 31., 23:59:00 óra.