palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Középen vagyunk! V4-es filmpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal filmpályázatot hirdet 14-18 éves középiskolásoknak.

A versenyre 2-3 fős csapatok nevezhetnek a visegrádi országokhoz kapcsolódó 2-5 perces alkotásokkal 2018. március 1-ig.

A pályázat célja, hogy a középiskolások aktív és kreatív közösségi tevékenységként, élményszerű tanulás során ismerjék meg a V4-es kapcsolatok fontosságát, a közös múltunkban és jövőnkben, a közös közép-európai önazonosságunkban rejlő lehetőségeket és erőt. A film mint médium alkalmas a fiatalok megszólítására, nyelvtől független kifejezésrendszere pedig lehetővé teszi az elkészült művek nemzetközi megosztását. A kiíró olyan 2-5 perces mozgóképes alkotásokat vár, amelyek a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) életét, kapcsolatrendszerét, együttműködési formáit dolgozzák fel. A pályázat a visegrádi négyek együttműködése mentén fellelhető értékek filmes bemutatását tűzi ki célul. Követelmény, hogy a pályázó csapat a választott téma kapcsán az általa készített rövidfilmben valamilyen módon mind a négy államot jelenítse meg. A filmek témája politikai természetű is lehet, ugyanakkor az aktuálpolitikától tartson egészséges távolságot.

TÉMA
A rövidfilmek készülhetnek bármilyen dokumentarista, fikciós vagy animációs megközelítéssel, eszközzel, bármely műfajban. A pályamű szólhat az említett országok történelmének hasonlóságairól és különbözőségeiről, néprajzuk közös vonásairól, a területükön található természeti és kulturális örökségről. A film szólhat továbbá például az ott élő kisebbségek értekeiről, gépjárműgyártásuk vagy üvegiparuk múltjáról vagy jelenéről, olimpiai szerepléseik történetéről, a kultúra, a tudomány, a művészet, a vallás, a gazdaság területén elismert személyiségekről vagy akár hétköznapi emberekről is. A pályázat célja minél közvetlenebb módon látni és láttatni a v4-es országok együttműködésének sajátos formáit.

A NEVEZŐK KÖRE
A pályázatra 2-3 fős, magyarországi középiskolával jogviszonyban álló és a nevezési határidő napján 14. életévét már betöltött, de 19. életévét még be nem töltött tanulókból álló iskolai csapatok jelentkezhetnek; egyéni nevezésre nincs lehetőség.

A jelentkezés módja
Az iskolai csapatot vagy csapatokat regisztráló személyt az intézmény igazgatója delegálja az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben. A megkapott hozzáféréssel a delegált személy beléphet a verseny felületére, és regisztrálhatja a jelentkező csapatokat. A jelentkezés és a részvétel ingyenes. Egy csapat legfeljebb 3 filmmel nevezhet, és minden filmhez külön jelentkezési lapot kell kitölteni. Regisztrálni kizárólag az Oktatási Hivatal e célra kialakított elektronikus felületén lehet, ahol meg kell adni a csapattagok, valamint iskolájuk adatait, és ahova fel kell tölteni a szükséges nyilatkozatokat pdf-formátumban.

Díjazás

  • I. díj: 240 ezer Ft értékű médiaeszköz utalvány
  • II. díj: 120 ezer Ft értékű médiaeszköz utalvány
  • III. díj: 90 ezer Ft értékű médiaeszköz utalvány

Elbírálási szempontok

  • az alapötlet egyedisége
  • a téma relevanciája
  • a film műfaji, formai, esztétikai kidolgozottsága

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A pályaműveket DV (720×576) vagy Full HD (1920×1080) h.264 típusú konvertálásban, mp4- vagy avi-kiterjesztésben az Oktatási Hivatal informatikai felületére kell feltölteni.

Hozzájáruló nyilatkozat

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. március 1. 24:00 óra.
Regisztrálni a beküldési határidőig lehet.

További információ a V4film@kozepiskolaiverseny.hu címen kérhető.

V4-es filmpályázat