palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vándoriskola tervezési feladat 2013

Tervezz egy hangszert, ami egyben ház is. A hangszerháznak természetesen meg kell szólalnia akár természetes módon akár ember által is.

HÁZ – HANG – SZER – FAL SZER – HÁZ – FAL – HANG HANG– FAL – HÁZ – SZER FAL – SZER – HÁZ – HANG.

A sort lehet folytatni…
Az emberiség szinte mindig épített valamit, ami házként szolgál…

Az emberiség szinte mindig készített valamit, ami hangszerként szolgál…

Hangszer a legáltalánosabb értelemben minden olyan eszköz, amelyet abból a célból készítettünk, vagy arra használunk, hogy hangot állítsunk vele elő. A legtermészetesebb hangszer az emberi test: a zenélés legősibb formája az ének, melyet a test bármely más részei segítségével előállított hangok is kísérhetnek (például taps, csettintés, dobbantás, szájbőgőzés, tánc).
Mégis, kivételes jellege miatt, és mivel az embert nem tekinthetjük tárgynak vagy eszköznek, a hangot adó embert nem szokás   hangszerek között tárgyalni.

Tervezési feladat:
Tervezz egy hangszert, ami egyben ház is. A hangszerháznak természetesen meg kell szólalnia akár természetes módon akár ember által is. A helyszín tetszőleges, de a választást meg kell indokolni. Lehet a minket körbevévő épített környezet, de lehet maga a természet is. (erdő, hegy, síkság stb.) Fontosak a felhasznált anyagok bemutatása. A hangszerház„legyen a helyén”.
Anyaghasználata, szerkezete legyen összhangban a helyszínnel, mutassa tervezője viszonyát a világgal, teljesítse a funkció követelte igényeket.

Elkészítendő pályázati munka:
A kiírás alapján készítendő tervpályázatnak tartalmaznia kell a helyszín részletes bemutatását, telepítési tervét (helyszínrajz), vázlattervét (alaprajzok, metszetek, részletek, tömegvázlatok a megértéshez szükséges léptékben).
Az előadásmód szabadon választott (ötven százalékban szabadkézi előadásmód kötelező), de maximum 4 db A2-es lap lehet és CD.
Modell készítése ajánlott, de nem kötelező. A pályázat részvételi feltétele a mellékelt feladatkiírás szerinti tervezési feladat és a pályázó eddigi fontosabb munkáit tartalmazó portfólió beadása, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel.

Tanulmányozásra ajánlott előzmények:
hangra tervezett épületek: román kori templom, gregorián zene
Visegrádi tábor: 1997-98
Jan Garbarek: Dis (szél hárfa)
Lois Viktor szobrász, képzőművész
Makovecz Imre: a ház szavai, sevilla-i magyar pavilon

Pályázat és portfólió beadása:
2013. szeptember 4. (szerda) 16 óra
TRISKELL Kft., 1034 Budapest, Kecske utca 25.

Személyes meghallgatás:
2012. szeptember 7. (szombat) 10 óra
Magyar Művészeti Akadémia Nagyterme, 1034 Budapest, Kecske u. 25.

További információk, konzultáció:
Csernyus Lőrinc, Terdik Bálint, Triskell Kft. 1034 Budapest, Kecske utca 25.