palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Velux ösztöndíjak

Az UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány (www.veluxfoundation.dk; www.uwc.org) támogatásával két ösztöndíjat hirdet meg nemzetközi érettségit adó külföldi iskolákba állami gondozott, leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségben lakó illetve roma/cigány származású diákok számára, kétéves időtartamra.

Az alábbi linkeken megtalálhatóak a jelentkezési feltételek, valamint információk a válogatási folyamatról:

Az iskolákról és a Nemzetközi Érettségiről
Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 13 iskolát tart fenn világszerte. Magyar diákokat fogadtak már Walesbe, Kanadába, Olaszországba, az Egyesült Államokba, Hongkongba, Indiába, Norvégiába, Costa Ricára, Szingapúrba és Hollandiába.
Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő környezet nagymértékben formálja a személyiséget, fejleszti a problémamegoldó készséget, toleranciára, felelősségtudatra nevel; továbbá fogékonnyá teszi a fiatalokat a világban jelen lévő, globális problémákra. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában a végzett diákjaink képessé válhatnak arra, hogy akár nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt.
A diákok két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB, www.ibo.org) programját végzik el. Ez egy világszerte egységesen elismert, színvonalas képzési rendszer – a továbbtanulási arány ezekből az iskolákból gyakorlatilag száz százalék. A Nemzetközi Érettségi Program a „teljes ember” nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett a diákok részt vesznek sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes munkát végeznek.

velux

Kik pályázhatnak? 
Velux ösztöndíjaink megpályázására jogosultak azok a 16-18 éves (a megpályázható ösztöndíjak első tanévének szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19. be nem töltött) szakközépiskolai vagy gimnáziumi képzésben résztvevő személyek, akik a pályázat benyújtásakor 10. vagy 11. évfolyamos (ötévfolyamos képzés esetén az adott évfolyamok alatt a 11. és 12. évfolyamokat értjük) tanulmányaikat végzik, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

I.
1) magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek; VAGY
2) nem magyar állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek.

ÉS

II.
1) állami gondozottak, és ezt a Gyámhatóság igazolásával bizonyítják, VAGY
2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak (ezek listája elérhető honlapunkon: www.uwc.hu/docs/lhh.pdf), és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, VAGY
3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni a veluxosztondij@uwc.hu e-mail címre küldött regisztráló e-mail segítségével lehet. Az elektronikus levélben kérjük feltüntetni a következőket: pályázó neve, e-mail címe, telefonszám, jogosultság alapja (LHH térség; roma/cigány kisebbség; állami gondozott). Szerepeljen az e-mailben a következő mondat: „Ezen levéllel regisztrálok az UWC Magyarország 2014-2016-os Velux ösztöndíj hátrányos helyzetű fiataloknak pályázatára”. Válaszként elküldjük a pályázáshoz szükséges dokumentumokat. További információk a Velux ösztöndíjak regisztrációs útmutatójában olvashatók.

A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2014. január 8. szerda

velux-kep-332x205

Az írásos pályázatuk alapján a második fordulóba jutott jelentkezők kétnapos táborban vesznek részt, melynek időpontja 2014. március 8-9. szombat-vasárnap. Itt interjúkon és közös tevékenységek, játékok során ismerkedünk a jelöltekkel.
A pályázáskor kérjük figyelembe venni, hogy a fenti időpontokon nem áll módunkban változtatni, bármelyik fordulótól való távolmaradás a jelentkező ösztöndíjpályázatból való kizárását vonja maga után.

Tájékoztató a pályázóknak:
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik elég nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, és rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani tudják.

Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.

Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az UWC Magyarország munkatársaihoz az alábbi e-mail címen: veluxosztondij@uwc.hu

Link: http://www.uwc.hu ; https://www.facebook.com/daniaitovabbtanulas?fref=ts