palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vidanet CivilekNet Program

A Vidanet Kábeltelevíziós Zrt. pályázatot hirdet civil szervezetek számára 12 hónapos ingyenes internet-hozzáférés biztosítására. A legmagasabb szintű szolgáltatással szeretnénk a nyertes  szervezetek hatékony  munkájához hozzájárulni.   A támogatás tartalmazza egy vételi hely díjmentes kiépítését,  valamint egy belépési díj és havidíjmentes  10/1 Mbit sávszélességű csomag biztosítását 12 hónapos időtartamra.
Célkitűzések és leírás
A Vidanet Zrt. célja, hogy azokban a régiókban,  ahol  tevékenykedik, ne csak szolgáltatásaival járuljon hozzá a térség jólétéhez,  de ezen felül segítse a civil szféra fejlesztését, a társadalmi problémák megoldását, a versenyképesség társadalmi feltételeinek javítását,  a kulturális-  és sportélet fellendülését, környezetünk, életünk egészségesebbé tételét.
CivilekNet Programunk keretében a már jól működő civil szervezetek támogatásán keresztül segítjük ezeket a folyamatokat.
Célunk, hogy a minőségi munkát végző civil szervezetek ingyenesen, gyorsan, biztonságosan kommunikálhassanak az interneten, így hatékonyabban végezhessék munkájukat.
A támogatási ciklus a 2013. június – 2014. június közötti időszakra vonatkozik.
A támogatás megújítható.
Támogathatóság
 • A Vidanet CivilekNet Program valamennyi,  a Vidanet által lefedett területen  (a szolgáltatási területekről a  http://www.vidanet.hu/-n tudnak tájékozódni)  működő civil szervezet (2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület) számára elérhető.
 • 2011.03.01. előtt jogerősen bejegyzésre került, és a 2011. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta.
 • Civil társaság, párt, szakszervezet, biztosító egyesület, gazdasági társaság, köztestület nem pályázhat.
 • Az elmúlt két évben társadalmi,  oktatási,  kulturális, egészségügyi, sport vagy környezetvédelmi témában konkrét megvalósított programjuk, programjaik voltak, amelyeket a pályázati formanyomtatványon bemutatnak.
Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
 • a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; vagy
 • a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll; vagy
 • a pályázati felhívásban vagy a pályázati formanyomtatványon  vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem támogatható az a szervezet, aki
 • üzleti vagy kereskedelmi célú tevékenységet végez; vagy
 • nemi, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson, vallásos vagy politikai meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tartalmazó, vagy közízlést sértő kommunikációs tevékenységet végez; vagy
 • politikai tartalmú tevékenységet végez.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 14., éjfél
További információk
 • A pályázatok elbírálását külsős szakértőkből és munkatársainkból összeállított pályázati bizottság végzi.
 • A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. április 30.
 • A pályázati eredmények 2013. május 6-tól megtekinthetők: http://www.vidanet.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/
 • A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.
 • Támogatási szerződés megkötése és szolgáltatás megkezdése: 2013. május-június
 • A nyertes pályázókkal való szerződéskötés esetén a további igényelt dokumentumok: cégbírósági  bejegyzés,  kommunikációs  hozzájárulási nyilatkozat,  működés  fenntartási nyilatkozat a támogatási  időszakra (ezek postai beküldése után kezdődik meg a nyertes pályázóval való szerződéskötés).
Letölthető dokumentumok
A pályázóknak a kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kért  mellékletet  a civileknet@vidanet.hu e-mail címre kell elküldeniük, legkésőbb 2013. április 14-én éjfélig.
A pályázatoknak a Vidanet CivilekNet programjára vonatkozó felhívás és a formanyomtatványban szereplő valamennyi feltételnek (formai és tartalmi egyaránt) meg kell felelniük, és kizárólag az előírt formanyomtatványon nyújthatók be.
E-mail: civileknet@vidanet.hu