palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöld Forrás – Pályázat környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

Pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja: A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. élőhelyvédelem;
 2. földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 3. tájvédelem;
 4. környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 5. ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 6. szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 7. környezetvédelmi tanácsadás;
 8. környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 9. kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 10. ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség!

A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/02/14/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegéből 70.000.000 forint áll rendelkezésre.

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. Az 1.000.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

A pályázók köre

Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. a) 2017. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
 2. b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
 3. c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
 4. d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 5. e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
 6. f)  2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
 7. g) 2017. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette.

Benyújtható dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 8.  (postabélyegző kelte)