Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2016

kormányzati portál pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Emberi Erőforrások Minisztere 2016. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára anyanyelvű és kétnyelvű – amely nemzetiségnél ilyen nincs, nyelvoktató – nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére pályázatot hirdet.

 

A pályázat célja: a magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján.

Az ösztöndíj forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/56.  „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat.

A 2016/2017. és 2017/2018. tanévre összesen 28 800 000 forint ösztöndíj támogatás nyújtható, melyből 14 400 000 forint a 2016. évi költségvetést terheli, a fennmaradó 14 400 000 forint esetében pedig éven túli kötelezettség vállalásával kerül sor az ösztöndíj forrásának biztosítására.

Együttes pályázatot az alábbi intézmény és tanulója nyújthat be:

 • 035271 – Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium, Budapest
 • 035278 – Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon, Budapest
 • 027939 – Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja
 • 200607 – Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Békéscsaba
 • 035288 – Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium – Áron Tamási Grundschule, Allgemeines und Zweisprachiges, Ungarndeutsches Nationalitätengymnasium, Budapest
 • 035304 – Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim, Budapest
 • 035326 – Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Budapest
 • 036360 – Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Gyönk
 • 028387 – Nicolae Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium , Gyula
 • 027240 – Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs
 • 027397 – Pécsi Leőwey Klára Gimnázium , Pécs
 • 200406 – Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium  és Pedagógiai Intézet- Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim, Pécs
 • 200410 – Schiller Középiskola és Kollégium  – Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Werischwar, Pilisvörösvár
 • 030693 – Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium , Sopron
 • 201173 – Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata
 • 037169 – Lovassy László Gimnázium (Lovassy-László-Gymnasium), Veszprém
 • 027415 – Gandhi Gimnázium és Kollégium, Pécs
 • 200475 -„Kis Tigris” Gimnázium, Szakközépiskola  és Szakiskola, Komló
 • 201035 – Dr. Ámbédkár Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Általános Iskola, Sajókaza
 • 200235 – Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium, Budapest
 • 200312 – Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium, Szolnok
 • 201362 – Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola, Magyarhertelend
 • 200627 – Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentgotthárd
 • 036752 –  III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium, Szentgotthárd

Ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, aki:

 • a 3. pont szerinti intézmények valamelyikével együttesen terjeszti elő pályázatát és
 • a pályázat benyújtásakor az intézmény utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi.

Az ösztöndíj megállapításának további feltételei:

 • a pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki
  • nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik,
  • tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a Rendelet szerint számítandó 4.00 átlageredményt eléri,
  • más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, továbbá
  • aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez;
 • ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki
  • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
  • a Rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – az intézmény nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző 2016/2017-os és 2017/2018-es tanévben havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj/tanuló folyósítása.

Az ösztöndíjas keretszám: a 2016. évi pályázat keretében ösztöndíjban középiskolánként egy, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamát végző tanuló részesülhet.

A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága Nemzetiségi Főosztály levelezési címére – 1884 Budapest Pf. 1. – történő beérkezésének) határideje jelen felhívás közzétételét követő 30. nap.

Letölthető dokumentum

2016 Ösztöndíj pályázati felhívás_03 17_jf korr

 

 

 

 

A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága
Nemzetiségi Főosztály osztályvezetője, Tircsi Richárd
(Telefon: +36 (1) 795 6484; Fax: +36 (1) 795 0582; E-mail: richard.tircsi@emmi.gov.hu