pályázatok pedagógusoknak Archive

Pályázat magyarországi középiskolai tanárok számára Holokauszt Emléknap forgatókönyvének megalkotására

A Holokauszt áldozatainak iskolai emléknapjára készített olyan kreatív, a tanulók aktivitására épített, pedagógiailag tartalmas – angol és magyar nyelvű – forgatókönyvek beküldését várjuk, amelyek az emléknap élményszerű, színvonalas lebonyolítását valósítják meg. Célunk az, hogy a legjobb munkák nyilvánossá tételével újabb ötletekkel, elgondolásokkal gazdagítsuk az emléknapra készülő pedagógusokat. Olyan forgatókönyvek készítését szorgalmazzuk és kívánjuk bemutatni, amelyek

Pedagógustréning Budapesten és 4 vidéki régióban-Európai Unió a középiskolában

Miért fontos, hogy az uniós tartalmak jelen legyenek a pedagógiai munkában? Milyen kulcskompetenciák fejleszthetők ezek integrálásán keresztül? Milyen a jó uniós téma és milyen tippeket leshetünk el az egyes tagországoktól ezek feldolgozására? Ezeket a témákat dolgozzák fel középiskolai pedagógusok számára szóló továbbképzéseink, amelyekre februárban és márciusban Budapesten és 4 vidéki régióban kerül sor.

Irány Európa! Ösztöndíjak és pályázatok diákoknak, pedagógusoknak, iskoláknak

Diákoknak és tanároknak, valamint oktatási intézményeknek egyaránt kínál különböző pályázati lehetőségeket az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja, amelynek hazai koordinátora, a Tempus Közalapítvány személyre szabott pályázati információkkal és tanácsadással vár minden érdeklődőt január 22-én és 23-án a 10. EDUCATIO Kiállításon.

Mesterségem tanár alkotópályázat pedagógusoknak

A Bodzavár Oktatási Nevelési Alapítvány meghirdeti 2009-es pedagógus alkotópályázatát, a tanórákon alkalmazható értékes, ötletes, egyedi pedagógiai módszerek összegyűjtése, felkarolása céljából.

Pénzdíjazásos pályázat pedagógusok részére

Az Ec-Pec Alapítvány  pénzdíjazásos pályázatot hirdet pedagógusok részére! A pályázat tárgya: A pályázat során olyan tanórán belül és tanórán kívül alkalmazható játékokat várunk, melyet iskolai keretek között kipróbáltak már, s eredményesnek, érdemesnek tartják arra, hogy megosszák pedagógustársaikkal.

Matheidesz Mária Minőségi Díj a nyelvtanulás elősegítése céljából

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az MMM Díj elnyerésére. Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a minőségi nyelvtanulás elősegítése céljából. A minőségdíjat évente egy alkalommal, két külön kategóriában ítéli oda az MMM díjat kezelő kuratórium: idegen nyelvet tanító tanárok, illetve diákok számára.

Egész életen át tartó tanulás program-Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére

Az alprogram célja: (1) a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai, nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről; (2) a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és ismereteit.

Egész életen át tartó tanulás program-Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

TÁMOP–3.2.9/B-08/2-Audiovizuális emlékgyűjtés pályázat

A támogatás célja: A TÁMOP 3.2.9/B „Audiovizuális emlékgyűjtés” című konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése.

Pályázat Holokauszt oktatási és tolerancia oktatási multimédiás tananyagok fejlesztésére

A Holokauszt Emlékközpont, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a USC Soá Intézet a Vizuális Történelemért és Oktatásért magyarországi képviselete pályázatot hirdet pedagógusok és szakmai csoportok számára multimédiás holokauszt-oktatást és tolerancia-oktatást segítő tananyagok, foglalkozástervek elkészítésére a USC Soá Intézet Vizuális Történelmi Archívumában található, magyar vonatkozású videó-interjúk felhasználásával.

Fulbright Tanárcsere Program az USA és Magyarország között 2010-2011

A Fulbright Bizottság örömmel hirdeti meg tanárcsere pályázatát a szaktantárgyukat angol nyelven oktatni tudó középiskolai tanárok számára, a 2010-2011-es tanévre.  A programban résztvevő tanár egy tanévet taníthat az Egyesült Államokban, míg amerikai cserepartnere Magyarországon taníthat egy tanévet a kiutazó magyar tanár intézményében.

Az e-on és az OKM pályázata általános és középiskolai tanárok számára

A pályázat a fenntartható fejlődés és az energiahatékonyság iránt elkötelezett, az E.ON Vállalatok által létrehozott „EnergiaKaland” oktatási programot már valamilyen szinten az oktatásban alkalmazó pedagógusok munkájának elismerését, illetve az EnergiaKalandhoz kapcsolódó új oktatási- módszerek kidolgozását szolgálja. (archívum)

Pályázat holokauszt témájú komplex tanulmánysorozatra és tanulmányútra pedagógusok számára

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a  Holokauszt Emlékközponttal és az izraeli Yad Vashem Intézettel közösen felhívást intéz pedagógusok számára akkreditált, három szintű, holokauszt témájú komplex tanulmánysorozatra és tanulmányútra 2009. október  és 2010 november között.

Pályázat a nevelési-oktatási intézmények vezetői, pedagógusai részére a középiskolai diákok pénzügyi és gazdasági ismereteinek fejlesztésére

A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért alapítvány – együttműködve az Öngondoskodás Alapítvánnyal – pályázatot hirdet a középiskolai diákok pénzügyi kultúrája fejlesztésének támogatására. A pályázat célja, hogy támogassa azokat a középfokú oktatási intézményeket, amelyek vállalják, hogy az iskola oktatási programjai között helyet biztosítanak az Öngondoskodás Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésével kidolgozott Pénzügyi

Pályázat Japán tanulmányútra középiskolai tanárok és oktatási szakemberek részére

A Japán Alapítvány 2009. december 3 -16. között tanulmányutat szervez Japánba történelmet, földrajzot, politikatudományt, közgazdaságtant tanító középiskolai tanárok, valamint az oktatási igazgatásban dolgozók részére. Magyarországról 3 fő vehet részt a programon, mely kiváló lehetőséget nyújt Japán megismerésére.  A kéthetes tanulmányút során a résztvevők betekintést nyerhetnek a japán iskolák működésébe, előadásokat hallgathatnak meg a japán iskolarendszerről, történelemről

Múzeumi Oktatási és Képzési Központ pályázata pedagógusoknak

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik a múzeumok közoktatási hasznosításának témakörében szeretnék bővíteni az ismereteiket. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a “Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani fejlesztés” (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) pályázati támogatás keretében 2009. június 17-26. között szervezi meg a “Pedagógus

A Tankönyvbázis pályázata tanároknak: Milyen volt?

Hamarosan véget ér a tanév. Itt az alkalom, hogy tapasztalatait megossza másokkal: írja le, milyennek találta a tankönyveket, amelyekkel dolgozott. Emelje ki a legjobban megírt, legtaníthatóbb részeket; utaljon azokra az elemekre, amelyek megkönnyítették munkáját! Alkalmas-e a mű arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését? Melyek voltak a kevésbé használható, a diákok és az Ön munkáját megnehezítő

Kutatói Pályázat Pedagógusnak

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Pedagógus Kutatói Pályázatot hirdet, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) huzamosabb ideje, de legalább öt éve teljes-, vagy minimum heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.

Pályázat középiskolai kollégiumok és középiskolák számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja által nyújtott szolgáltatások tekintetében ellátatlan területnek minősülő Zala megyében, Hajdú-Bihar megyében vagy Békés megyében található középiskolai kollégiumok és partnerintézményként velük pályázó középiskolák – gimnáziumok és szakközépiskolák -, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények és fenntartóik számára a Hátrányos Helyzetű

Pályázat a természettudományos kerettantervek készítésére a 7-12. évfolyamokra

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot ír ki természettudományos kerettantervek készítésére a 7-12. évfolyamokra. A pályázat célja: az alap és középfokú nevelési-oktatási intézmények 7-12. évfolyamai számára olyan természettudományos fejlesztést biztosító (kémia, fizika és biológia) tantárgyi kerettantervek készítése, amelyekben az összehangolt tantárgyi koncentráció révén megvalósul a Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségi területének, az abban lévő

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu