palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságát támogató pályázat

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” elnevezésű VP3-4.2.2-16 azonosító számú felhívás.

A Felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem
mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.
A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 500 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
 • A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
  • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  • Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre:

 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
  • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308
   árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának
   mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.
 3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  • a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  • a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  • a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308
   árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Letölthető dokumentumok

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. október 12.
 • 2016. november 11.
 • 2016. december 12.
 • 2017. március 13.
 • 2017. június 12.
 • 2017. szeptember 12.
 • 2017. december 12.
 • 2018. március 12.
 • 2018. június 12.
 • 2018. szeptember 11.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Megírjuk Önnek!

Pályázatírás

wine