palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A megújuló vidékért pályázat-mintaértékű agrár-vidékfejlesztési projektek bemutatása

mnvh_pályázatok„A megújuló vidékért” címmel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázatot hirdet mintaértékű agrár-vidékfejlesztési projektek és programok leírására. A pályázat célja: felkutatni, jutalmazni és közismertté tenni – belföldön és más Európai Uniós tagországokban – az EU és nemzeti társfinanszírozással megvalósított, mintaértékű agrár-vidékfejlesztési gyakorlatokat, a magyarországi kiemelkedő, példamutató, gazdaságilag fenntartható, innovatív fejlesztéseket.

Bemutatásukkal, az információk cseréjével tovább erősíteni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak a vidék gazdasági, infrastrukturális, közösségi-társadalmi fejlődésére gyakorolt hatását. A megvalósított fejlesztések eredményeinek megismertetésével, a jó és hasznosítható példák erejével bátorítani a vállalkozásokat, egyéneket és termelői szervezeteket, önkormányzatokat, közösségeket fejlesztési céljaik, elképzeléseik valóra váltására.

Kik pályázhatnak? Pályázatot nyújthat be természetes személy, őstermelő, egyéni és társas vállalkozás, szövetkezet, TÉSZ és termelői csoport, civil szervezet, települési és kisebbségi önkormányzat és azok társulásai, egyház, alapítvány, LEADER+ (AVOP) és LEADER helyi akciócsoport.

A pályázás feltételei: A pályázatnak már befejezett és működtetett beruházás, infrastrukturális, vagy más jellegű fejlesztés (pl. ültetvény, feldolgozó-, szárító-, szállító-, vagy humán, stb. kapacitásbővítés), új mezőgazdasági- vagy élelmiszertermék piaci megjelentetése, falumegújítási, vidéki örökség megőrzési, LEADER+ program megvalósítási folyamatának és eredményeinek bemutatását kell tartalmaznia.
A fejlesztést a pályázónak be kell sorolnia a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 3. számú mellékletében felsorolt 11 szakterület valamelyikébe.
További feltétel, hogy a bemutatott fejlesztés valamelyik, az Európai Unióval közös finanszírozású agrár-vidékfejlesztési program – , a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT), az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), az Új Magyarország Vidékfejlesztési program (ÚMVP) – támogatási forrásainak felhasználásával valósult meg. A Fenntartható energia szakterület esetén benyújthatók a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) és a Regionális Operatív Program (ROP) támogatásával megvalósult és bizonyítottan mezőgazdasági tevékenységhez, vagy az ÚMVP által lehatárolt vidéki területhez kötődő projektek is. A Leader szakterületen megvalósított Leader + programmal lehet pályázni.

Letölthető dokumentumok:

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat a www.mnvh.eu nyitó oldalán érhető el és nyújtható be elektronikus formában.
A pályázat kötelező melléklete az 1. és 2. számú melléklet kitöltését követően a honlapra feltöltött legalább 2 db, maximum 5 db digitális fotó a fejlesztésről. A fotók minimum 3 megapixel felbontásúak és maximum 6 MB terjedelműek lehetnek.

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. február 22-én (hétfőn) 24 óra.

Csak a postai úton feladott és a határidőt megelőző postai bélyegzővel ellátott pályázat fogadható be.
Postacím: FVM VKSZI MNVH állandó titkárság, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. A borítékon tüntessék fel a következő szöveget: „A megújuló vidékért”
A megadott határidőn túl postára adott pályázati dokumentáció nem kerül befogadásra.

Díjazás:

  • Szakterületenként az első helyezett, illetve képviselője részt vehet egy 3 napos külföldi tanulmányúton 2010. március végén.
  • Szakterületenként a második helyezett 50 000 Ft értékű, a harmadik helyezett 30 000 Ft. értékű tárgyjutalmat kap.
  • Szakterületenként az első, a második és a harmadik helyezett „Minta értékű agrár-vidékfejlesztési projekt/program” elismerő címet elnyert fejlesztéseket a LEADER EXPO keretében bemutatjuk, a projekt/program dokumentációja magyar és angol nyelven felkerül az MNVH honlapjára, megjelenik és terjesztésre kerül kiadvány formájában.

Kapcsolattartás:
A pályázók kérdéseiket kizárólag e-mailben tehetik fel a kiíró Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat munkatársainak, akik a lehető legrövidebb időn belül szintén írásban válaszolnak a feltett kérdésekre.
Az e-maileket 2010. február 22-én 16 óráig fogadjuk a mnvh@vkszi.hu címen.

A pályázati űrlapok regisztrációt követően tölthetők ki, amely nem azonos az MNVH-ba történő/történt regisztrációval!

Forrás:  Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat