palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2011

fvm_palyazatokA Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére.

A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek országos szintű elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minőségű termékek előállításának illetve szolgáltatás nyújtásának.

A pályázat célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és hatékony működtetése a díjazott szervezetek által, amely példa értékű és segíti az agrárgazdaság többi szereplőinek folyamatos fejlődését.

A preferált kritériumok az alábbiak:

 • az agrár-környezetvédelem,
 • a bio-diverzitás védelme,
 • az állatvédelem érvényesülése,
 • a minőségi termelés alapját szolgáló biológiai alapok előállítása, megtermelése,
 • a fenntarthatóság követelményeinek teljesülése,
 • folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés, innováció,
 • az élelmiszerbiztonság magas színvonalú érvényesítése,
 • a nyomonkövethetőség magas szintű teljesítése,
 • egészséges táplálkozást elősegítő élelmiszerek fejlesztése, forgalmazása,
 • funkcionális és magas hozzáadott értékű termék fejlesztése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek megfelelnek a következő részletes pályázati feltételeknek:

 • A szervezetnek lejárt és meg nem fizetett köztartozása nincs.
 • A szervezet nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
 • Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségügyi rendszer (pl. HACCP) alkalmazása, abban az esetben ez is pályázati feltétel.

Megjegyzés:
Nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent az, ha a szervezet tanúsított minőségirányítási vagy igazolt minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.
A pályázaton való részvételnek ugyancsak nem feltétele a pályázat követelmény-rendszerét ismertető felkészítő tájékoztatón történt részvétel, amelynek időpontja később kerül meghirdetésre az FVM (www.fvm.hu) és az EOQ MNB (www.eoq.hu) honlapján.

A pályázat benyújtása
A pályázatot legkésőbb 2010. október 15. 12.00 óráig beérkezőleg (személyesen vagy postán) 4 példányban a következő címre kell benyújtani:

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság Titkársága
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály
Élelmiszerpiaci Osztály
1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 11. (III. em. 375. szoba)

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság szükség esetén szakértők bevonásával bírálja el.

Főbb értékelési szempontok:
A pályázó kiemelkedő minőségű termékeket vagy termékcsaládokat előállító, vagy magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, eredményesen gazdálkodó, sikeres vállalkozás.

1. A pályázat a termékek vagy termékcsaládok illetve szolgáltatás kiváló minőségét a következőkkel bizonyítja:

 • előállítási adatokkal,
 • értékesítési információkkal,
 • termékre vonatkozó kiemelkedő minőségi jellemzőkkel (érzékszervi tulajdonságok, összetételi, táplálkozási, különlegesen előnyös felhasználási jellemzők stb.) vagy a szolgáltatás magas színvonalú végzését bizonyító adatokkal,
 • arról szóló nyilatkozattal, hogy termékei minőségével, biztonságával kapcsolatban a hatósági ellenőrzés ebben az évben és a megelőző évben lényeges kifogást vagy intézkedést nem tett,
 • előnyt jelentenek a már elnyert díjak vagy minősítő védjegyek (pl. Termék Nagydíj, Szívbarát tanúsító védjegy, fogyasztóvédelmi elismerés, hazai és/vagy külföldi rendezvényeken, kiállításokon vagy vásárokon elnyert minőség díjak, Kiállítói Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy, földrajzi árujelzés, elismerten hagyományos termékek stb.).

2. A pályázat meggyőzően bemutatja mindazokat a jogszabályokban vagy kereskedelmi kapcsolatokban előírt rendszereket vagy azok elemeit, amelyeket a pályázó a jó minőségű és biztonságos agrárgazdasági termékek előállításához, valamint a folyamatos fejlesztéshez alkalmaz.

A pályázat tartalmi követelményei

1. Előlap: A szervezet neve és a „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2011.” felirat.
2. Kitöltött Pályázati jelentkezési lap a 2011. évi a „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjra” (a pályázatba befűzve): A szervezet általános adatai és a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt, illetve egyéni vállalkozó esetén az általa aláírt nyilatkozat.
3. Tartalomjegyzék: Maximum 1 oldal
4. Általános ismertető: Maximum 4 oldal, amely tömören bemutatja a szervezet

 • történetét,
 • szervezeti felépítését és üzleti (esetleg jogszabályi) környezetét,
 • legfontosabb termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait,
 • beszállítóinak és vevőinek körét,
 • fontosabb egyéb partnerkapcsolatait,
 • technológiai- és alapanyagbázisát,
 • természeti adottságait, környezetét, alapvető környezetvédelmi és a fenntartható
 • működésre irányuló tevékenységét,
 • főbb versenytársait,
 • hatósági ellenőrzések (élelmiszerbiztonság és minőség) megállapításait 2008-2010. évre vonatkozóan, valamint
 • minden olyan fontos tényt, amely a pályázatban leírtak értékelését elősegítheti.

5.   Önértékelés: Maximum: 25 oldal; Az önértékelés a szervezet működésének saját felmérése és értékelése, az alábbi területeken (a részletes Modell elérhető az FVM honlapján: www.fvm.hu):

 • vezetés (a szervezet célkitűzései),
 • stratégia és működési politika (alkalmazott módszerek, eszközök),
 • humán erőforrások (a szervezet hogyan hasznosítja emberi erőforrásait az eredmények elérésére),
 • egyéb erőforrások (pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, információs források felhasználása),
 • folyamatok (a szervezet folyamatai miként vannak összhangban célkitűzéseivel),
 • külső vevői elégedettség (az eredmények alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja),
 • dolgozói elégedettség (a dolgozók a szervezet stratégiájának, célkitűzéseinek teljesítésében motiváltak, elégedettek),
 • környezetvédelem és fenntarthatóság (a szervezet kiemelten figyelembe veszi a környezetvédelem és a fenntarthatóság kritériumait, helyi és a tágabb környezete elvárásait, valamint a társadalmi felelősségvállalásból  adódó feladatokat),
 • üzleti eredmények (a szervezet működésének, eredményének, teljesítményének kulcsfontosságú mutatói, jellemzői).

A fenti területekre vonatkozóan törekedni kell az elmúlt időszaki (legalább 3 év) trendek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatására is.
Amennyiben a pályázó a pályázatban nem tér ki az összes megadott kritériumra, akkor pályázata nem értékelhető.

6.   Mellékletek: Maximum: 10 oldal; A mellékletek tartalmazhatják például:

 • a szervezeti felépítés részleteit,
 • a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. az ISO 9001:2000, ISO 14001 szerinti tanúsítvány, egyéb igazolás, oklevelek, termék- és más díjak másolatát), valamint
 • a meghatározó termékek vagy termékcsaládok minőségének ismertetését.

A pályázat formai követelményei

 • Nyomtatott formátum
 • A4-es méretű, matt papír
 • Legkisebb betűméret 10 pt
 • Grafikonok, ábrák olvasható feliratozása
 • Magyar nyelv
 • A bemutatott kritériumok követelményrendszernek megfelelő számozása
 • Folyamatos oldalszámozás

Az alkalmazott elválasztó lapok nem számítanak bele az oldalszám-korlátozásba, kivéve, ha bármilyen, a pályázat elbírálása szempontjából fontos információt – szöveget, idézetet, ábrát – tartalmaznak.

és Döntés a Díj odaítéléséről

A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter dönt. A pályázatok értékelését és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők bizalmasan kezelik.

Díjátadás

A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat ünnepélyes keretek között, a minisztérium 2011. március 15-i ünnepsége keretén belül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve személyes megbízottja adja át.

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben, valamint az FVM hivatalos lapjában. A nyertesek jogosultak ezt a tényt, illetve a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj védjegyet üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni.

Visszajelzés

Valamennyi pályázó visszajelzést kap arról, hogy az értékelők milyennek ítélik meg felkészültségüket. Ezért valamennyi tartalmilag és formailag elfogadott pályázat vonatkozásában az értékelők a pályázat erősségeiről és fejlesztendő területeiről 2011. június 30-ig visszajelzést készítenek a pályázó számára.

A felhívás melléklete
„Pályázati jelentkezési lap” (amelyet a pályázat elejére be kell fűzni).

Letölthető dokumentumok:
A pályázati jelentkezési lap (RTF)

Forrás: FVM