palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatására

Az EMMI  pályázatot hirdet  a  tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatására.

Pályázat kódja:  NTP-TFK-MPA-12
A pályázat célja: A tehetségfejlesztés iránt érdeklődő, tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő középiskolai diákok, felsőoktatási hallgatók és fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatása.
A támogatandó tevékenységek köre 
  • A tehetségsegítővé válást támogató  nyári  foglalkozássorozatok,  legalább 60 órás programmal működő nyári műhelyek támogatása.  (A résztvevő tanulók száma minimum 15 fő).
  • Legalább 5 napos tematikus  nyári  tehetséggondozó táborok megszervezésének és lebonyolításának támogatása, amelyek során a kortárs fiatalok megismerkednek a tehetség-felismerés, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás alapvető módszereivel  (A résztvevő tanulók száma minimum 15 fő).
A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg  20.000.000  Ft,  azaz  húszmillió forint.
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább  300.000  Ft, illetve legfeljebb  1.000.000  Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke, intenzitása
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatás intenzitása 100%.
A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.
Támogatási időszak: A  Pályázó által a pályázatban megjelölt,  2013.  április 6.  és  2013.  szeptember 30.  közé eső időszak.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 20-66 db
Pályázók köre
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási  intézmények, illetve kara a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával.
  • Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • kollégium,
  • pedagógiai szakszolgálati intézmény,
  • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.
  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények.
A pályázatok beadási határideje: 2013. június 24.
Letölthető dokumentumok
A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda
Postacím: 1363 Budapest, Postafiók 49.
Telefon: (06-1) 235-7261,
Székely Tímea
szekely.timea@ofi.hu;
Lázók András
lazok.andras@ofi.hu,
e-mail: ntp@ofi.hu
Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412.
Faragó Tamás
Telefon: (06-1) 882-6814,
Baló Dorottya
Telefon: (06-1) 882-6858,
e-mail: ntp@emet.gov.hu