palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„Békéltető suli kicsiknek, nagyoknak! pályázat

A Budapesti Békéltető Testület pályázatot hirdet Magyarország valamennyi általános- és középfokú oktatási intézménye számára, valamint tanulóik és pedagógusaik részére, „Békéltető suli kicsiknek, nagyoknak!” címmel.


Ma Magyarországon a fiatalok nem ismerik kellőképpen a békéltetést és a békéltető testületek által kínált ingyenes, gyors eljárás előnyeit, azt sokszor keverik akár egy bírósági tárgyalással is. Holott a testületek már 1999. óta teszik a dolgukat azért, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti viták mindkét fél megelégedésére záruljanak le, elkerülve a peres utat.
Egyúttal a mai napig az is sokszor előfordul, hogy az érdeklődők összekeverik a békéltető testületeket a fogyasztóvédelmi hatósággal, nincsenek azzal tisztában, hogy utóbbi – bizonyos kivételektől eltekintve – nem dönthet az egyedi fogyasztói vitás ügyekben.
Célunk ezért a pályázattal, hogy a koruk folytán speciálisan védendő fogyasztónak minősülő fiatalok
megismerjék a testületeket, az eljárással kapcsolatos alapvető tudnivalókat. Ezáltal tisztában lesznek alapvető jogérvényesítési lehetőségeikkel és azzal, mit kell tenniük, hova kell fordulniuk, ha a vállalkozás elutasította panaszukat.
Ugyancsak fel kívánjuk hívni a pedagógusok figyelmét a békéltetés jelentőségére, megadva számukra a lehetőséget és egyúttal a segítséget ahhoz, hogy diákjaik körében ösztönözzék a tudatos fogyasztói magatartás elterjesztését.

A pályázat célcsoportja
A pályázaton bármelyik magyarországi székhellyel rendelkező, általános- és középfokú oktatási intézmény diákja részt vehet, az alábbi két korcsoportban:

  1. Korcsoport: E kategóriában azok a diákok indulhatnak, akik általános iskolában vagy hatosztályos vagy nyolcosztályos középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és legfeljebb a 8. évfolyam valamelyik osztályába járnak.
  2. Korcsoport: E kategóriában azok a diákok indulhatnak, akik középfokú oktatási intézményben rendelkeznek tanulói jogviszonnyal és a 9-13. évfolyamok valamelyikébe járnak.

A pályázatra a három-három diákból alkotott egyes csapatok adhatják be jelentkezésüket. Egy-egy csapat érvényesen összesen egy pályázatot nyújthat be és egy diák egyszerre legfeljebb egy csapatnak lehet tagja, ugyanakkor egy oktatási intézményből korlátlan számú csapat jelentkezhet.

A pályázat keretében megvalósításra kerülő feladatok
A pályázatra jelentkezők konkrét feladatai nem, hanem annak csupán céljai kerülnek meghatározásra. Ez alapján a jelentkezők teendője pályázati anyaguk útján az általuk a békéltető testületekről alkotott képnek (vagy gondolatoknak, szituációknak, élethelyzeteknek) a megjelenítése a pályázatban, bármilyen kitalált és maradandó formában, amely alkalmas a békéltető testületeknek és feladataiknak, valamint az ingyenes, gyors békéltető testületi eljárásnak a népszerűsítésére a fogyasztók és vállalkozások körében.

E körben a pályázati feladat elsődlegesen (de nem kizárólagosan) az alábbi pályázati elemek közül egynek, több elemnek vagy akár mindegyiknek az elkészítése és a Szervezőhöz történő eljuttatása bírálat céljából:
– fotók,
– videó anyagok (például: reklámfilmek, kisfilmek, interjúk, „társadalmi célú reklámok”, stb.)
– hanganyagok (zenei számok bármilyen műfajban, vers és/vagy próza, egyebek)
– társasjátékok,
– plakátok,
– rajzok elkészítése.
A fenti, példálózó felsorolás nem akadálya annak, hogy a pályázó az ott megadott pályázati elemek között nem szereplő, de az I. pontban rögzített pályázati célnak megfelelő elemet készítsen el, valósítson meg és juttasson el Szervezőnek bírálat céljából.
Ötleteket adó segédanyagként korlátlanul felhasználhatóak a Szervező internetes honlapján megjelent hírek, valamint a Pályázati felhívás mellékletét képező, Szervező által elkészített, válogatott fogyasztóvédelmi tájékoztatók.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje
Pályázati szándék esetén a pályázó csapatoknak előzetesen jelezniük kell a Pályázaton való részvételüket legkésőbb 2016. november 7-ig a Szervező e-mail címén (bekelteto.testulet@bkik.hu), a következő tárgy feltüntetésével: „Jelentkezés – Békéltető suli”.

A jelentkezésben kérjük az alábbi adatokat megadni:

  • a csapat neve és azon korcsoport feltüntetése, amelyben indulni kívánnak,
  • a csapat tagjainak neve, életkora, elektronikus elérhetőségeik,
  • felkészítő tanáruk neve, elektronikus elérhetősége,
  • oktatási intézményük neve, címe, elektronikus elérhetősége.

Ezt követően a pályaművek beküldése a Szervező e-mail címére és postacímére (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) történő megküldés révén történik. Fotók, rajzok és plakátok, társasjátékok esetén
kötelező a postázás az eredeti képek vagy dokumentumok megküldésével és kötelező (szkennelés útján) az elektronikus úton való továbbításuk is, míg videó- és hanganyagok esetében a CD- vagy DVD-adathordozó postai úton történő eljuttatása, egyúttal a tartalomnak az e-mail általi megküldése szükséges.
Mindkét esetben kérjük a „Békéltető suli” tárgy megjelenítését úgy, hogy az az e-mail üzenet tárgyában, illetve a borítékon olvasható legyen. Elektronikus küldésnél javasolt a nagyméretű file-okhoz valamilyen internetes fájlküldő alkalmazás használata. A pályázónak egyúttal mellékelnie kell egy elektronikus (két oldalasnál nem nagyobb terjedelmű és doc vagy pdf
formátumú) dokumentumot, amelyben bemutatja pályaművét és megadja a következő adatokat:

  • a csapat neve és azon korcsoport feltüntetése, amelyben indulnak,
  • a csapat tagjainak neve, életkora, elektronikus elérhetőségeik,
  • felkészítő tanáruk neve, elektronikus elérhetősége,
  • oktatási intézményük neve, címe, elektronikus elérhetősége.

A pályázathoz csatolni szükséges egyúttal az oktatási intézmény igazolását, amely alátámasztja a tanulói jogviszony fennállását.

A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2016. december 16.

Letölthető dokumentum

bbt-palyazati-felhivas-2016-10-06

Díjazás
A fővárosi döntőben nyújtott teljesítmény alapján legjobb eredményt elérő csapatok és felkészítő tanáraik könyvjutalomban és egyéb nyereményben részesülnek, iskolájukat pedig szintén díjazzuk.