palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

BME ösztöndíj pályázat

bme ösztöndíj pályázatA BME Egyetemi Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet Egyetemi BME Ösztöndíjra. A pályázaton részt vehet minden osztatlan, alap-, mesterképzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgató, aki az utolsó aktív félévben kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos vagy nyelvi tevékenységet folytatott. A figyelembe vett időszak 2010. február 1-től 2010. augusztus 31-ig tart.

A képesítési követelményben rögzített, az adott képzés diplomájának megszerzéséhez szükséges tevékenységekért nem adható pont.

Egyetemi BME Ösztöndíjban nem részesülhet az a pályázó, akinek az előző aktív félévében a tanulmányi átlaga nem éri el a 4,0-t. Az Egyetemi BME Ösztöndíj az aktuális félévben kapható, 5 hónapra. Köztársasági Ösztöndíj, Kari BME ösztöndíj és Egyetemi BME Ösztöndíj együtt is kapható. Egy hallgató egy félévben egy pályázatot adhat be.

Az elbírálás szempontjai:

A pályázó által az utolsó aktív félévben nyújtott:

–   szakmai és tudományos tevékenység;

–   nyelvi teljesítmény.

Pályázat tartalmi követelményei:

 • Pályázati adatlap kitöltése a https://palyazat.sc.bme.hu honlapon, amely 2010. október 15.-től kezdődően lehetséges 2010. november 2. 12.00-ig.
 • A pályázathoz kapcsolódó igazolások leadása a fenti oldalon meghirdetett időpontokban lehetséges

A pályázathoz kapcsolódó igazolásokról:

A pályázathoz a következőket kell benyújtani:

 • kitöltött adatlapot
 • a mellékletek listáját
 • Publikációs/előadás adatlapot, amennyiben van publikáció vagy előadás
 • szakkollégiumi/tudományos egyesület vezetője által kiállított igazolás a szakmai tevékenységről
 • a pályázó utolsó aktív félévi teljesítményének igazolásait:
 • OTDK oklevél másolata;
 • megszerzett nyelvvizsga fénymásolatát (nyelvvizsga bizonyítvány másolat, minden, eddig megszerzett nyelvvizsgáról, magyar nyelvű igazolás);
 • szakmai tevékenység (ajánlás, oklevél másolat);
 • szabadalom esetén a szabadalmi hivatal igazolása
 • pályázatról, tanulmányi versenyről oklevélmásolat

Az igazoló dokumentumokat a meghirdetett időpontokban kell benyújtani, az egyéb tevékenységekről rövid beszámolót kérünk. Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokkal nem áll módunkban foglalkozni. A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt tájékoztatón.

A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Képviselet saját hatáskörben bírálja el. Az odaítélő bizottság tagjai a pályázaton pénzbeli jutalomban nem részesülhetnek. Felszólalási szándékot a pályázat elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon belül a palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-mailben lehet jelezni. Ezt követően e-mailben egyeztetett személyes találkozóra kerülhet sor.

Letölthető dokumentumok