palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Bölcsődei fejlesztési program

Új önkormányzati bölcsődék és minibölcsődék létesítésére, valamint a meglévő férőhelyek bővítésére 4,5 milliárd forintos kerettel jelent meg pályázati felhívás.

A felhívásra a pályamunkákat 2019. március 18-ig lehet benyújtani az államkincstárhoz. A 2018. november 30-ig beérkező dokumentációk elbírálása év végéig megtörténik, így jövő év januárjában a fejlesztéseket el lehet kezdeni.

Pályázók köre: Települési önkormányzatok ( a pályázó, olyan önkormányzat lehet, melynek meglevő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, férőhelybővítéssel járó bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás céljából való átalakításra szánt, jelenleg, egyéb más célra használt ingatlan, vagy újépítési telek 100%-ban a pályázat benyújtásakor már a pályázó – ideértve társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatokat – tulajdonában van.

A pályázat lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára:

  • új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozására (új épületben, vagy korábban bölcsődei célra működtetett épület újranyitásával, vagy nem bölcsődei funkciót betöltő épület átalakításával, felújításával);
  • már működő, önkormányzati tulajdonban lévő bölcsődeépület átalakításával, bővítésével további férőhelyek kialakítására.

A rendelkezésre álló forrás: 4 500 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek

  1. Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény létrehozása, valamint meglévő bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek további bővítése

Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás

Támogatás mértéke:

  • bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 100 000 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 4 millió Ft.
  • új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiválasztással vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 300 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 8 millió Ft.

Mini bölcsődék esetében:

  • bölcsődeként működtetett épület újranyitása, meglévő, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása esetén: max. 50 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 3 millió Ft.
  • új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlankiváltással) vagy meglévő épület bővítése esetén: max. 50 millió Ft.

Saját forrás mértéke: 5%-30%

Letölthető dokumentáció

Bölcsődei fejlesztési program – pályázati kiírás 2018

Bővebb információ:
Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály
Kelemen Nóra
nora.kelemen@pm.gov.hu

Simon Henrietta
henrietta.simon@pm.gov.hu