Pályázatok civil szervezeteknek Archive

Szervezetfejlesztés civil szervezeteknek-az OD World Summit pályázata

A pályázat célja: A szervezetfejlesztés 2010. augusztus 22-26. között Budapesten zajló első világtalálkozójához (OD World Summit – ODWS) kapcsolódóan neves külföldi szervezet- és közösségfejlesztő szakembereket vonjon be hazai fejlesztési projektekbe.

175/2009 (XI. 17) MVH közlemény-Nemzeti Diverzifikációs Program-a vidéki örökség védelméhez

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 175/2009. (XI. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

Művészet határok nélkül! logó és szlogen pályázat

A Windland-Fúvósvilág Alapítvány pályázatot hirdet a „Művészet Határok Nélkül” kampány logójának és szlogenjének megtervezésére. A nyertes logót és szlogent 2010-ben a kampány anyagain, és a kampány támogatására készülő pólón szerepeltetjük.

Pannon Példakép Alapítvány díja “Zöld közösségeknek”

2010-ben a Pannon Példakép Alapítvány közösségeket létrehozó és közösségépítő kezdeményezéseket díjaz. Az első negyedévi díjak odaítéléséhez “Zöld közösségek” jelentkezését várjuk. A természetvédelem, környezetvédelem céljára létrehozott, a fenntarthatóságot szem előtt tartó közösségek jelentkezhetnek. Nem csak kifejezetten természetvédők, környezetvédők, hanem más szervezetek, egyesülések például erdei iskolák is részt vehetnek a pályázaton.

Könyvtámasz 2009 pályázat

A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány – partnerségben a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal – „Könyvtámasz 2009” néven könyvadomány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű csoportokat támogató civil szervezetek számára. A PÁLYÁZAT CÉLJA: hátrányos helyzetű közösségeket és egyéneket támogató nonprofit szervezetek könyvtárainak kialakítása, bővítése, kulturális és szabadidős programjainak támogatása könyvadományok biztosítása által.

Deloitte Közös Többszörös-értékteremtő program a beteg gyermekekért

A Deloitte magyarországi társaságai pályázatot hirdetnek jótékony célú szervezetek, alapítványok számára. A Deloitte idén azokat a pályázó szervezeteket keresi, amelyek valamilyen formában beteg gyermekeknek nyújtanak segítséget. Az alapítványonként elnyerhető legmagasabb összeg 3 millió forint.

Telekom Adományvonal pályázat

A 2010-re szóló Telekom Adományvonal pályázatok beadási határideje november 11. Pályázni a kapcsolódó dokumentumok között található Adományvonal pályázati adatlap kitöltésével és az ott feltüntetett mellékletek csatolásával lehet. A beérkezett pályázatokról „A Magyar Telekom hozzáad program kuratóriuma” november végén dönt.

Pályázat a Sri Lankai cunami-rehabilitáció tárgyában

A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok  felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2009. (IV.10.) KüM rendelet (a továbbiakban:  Rendelet) 2. §-ának (1) bekezdése és 31. §-a alapján pályázatot hirdet olyan civil szervezetek számára, amelyeknek céljai lehetővé teszik a Sri Lankai cunami-rehabilitációs projektben történő részvételt.

TERVEZZ NEKÜNK ARCULATOT!-honlaptervezés pályázat

A Pszichodiák Alapítvány pályázatot hirdet a tizennegyedik Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok (2010. április) arculatának és honlapjának megtervezésére. A Pszinapszis egy 4000 fős látogatottságú, kizárólag önkéntes diákok által szervezett országos rendezvény, melynek célja pszichológiai ismeretek népszerűsítése és egy alternatív szabadidős program nyújtása a szakmabeli és az érdeklő laikus közönség számára.

Svájci Alap pályázata turisztikai programok, turisztikai szolgáltatások és turisztikai termékfejlesztési mintaprogramok témakörökben

Pályázati felhívás a Magyarországon meghirdetett SVÁJCI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMRA-ELSŐ KÖR – ELŐVÁLOGATÁS. 6. prioritási terület: A MAGÁNSZEKTOR FEJLESZTÉSE ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EXPORTJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE.

A magyarországi eurodesk hálózat partneri címbirtokos pályázata

Az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálata együttműködő partnereket keres az Eurodesk hálózat magyarországi struktúrájának működtetéséhez.  A magyarországi eurodesk hálózat partneri címbirtokos pályázatának célja, a fiatalok és közösségeik bevonásának és részvételének erősítése érdekében együttműködő, partneri hálózat kialakítása az ifjúságot érintő információszolgáltatás területén. Jelen pályázat célja a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Eurodesk hálózati partnereinek

Ez HAT!Támogató program-Gyermekeink 1. pályázat

Az Ez HAT! program Nemzeti Vágtán indított akciójának nyomán várjuk hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával foglalkozó szervezetek pályázatait. Ez HAT! Támogató program – Gyermekeink 1. pályázat

Pályázat Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) cím elnyerésére-Nyíregyházi kistérség

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet továbbá a rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet (kiegészítve a 2007. évi XVII. törvény 20. §-a szerinti, a Magyar Nemzeti Vidéki

EACEA/25/09-Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása

A jelen pályázati felhívás célja az ifjúsági politika területén európai szinten és általános európai célok érdekében tevékenykedő szervezetek állandó tevékenységeinek támogatása. E tevékenységeknek hozzá kell járulniuk a fiatal állampolgárok aktív közéleti, társadalmi részvételének előmozdításához, és a tágabb értelemben vett ifjúsági területen létrehozandó európai együttműködési programok kidolgozásához és megvalósításához. Ezek a szervezetek éves támogatást kaphatnak működési

NCA-DP-09-A-Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatására

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Magyar-Ukrán határon átnyúló együttműködési pályázat

Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben II. Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a VÁTI Nonprofit Kft. támogatást nyújt a magyar-ukrán határtérség  határon átnyúló együttműködéseinek fejlesztésére.

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés 2009

Az Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil Society in CEE forrásainak felhasználásával pályázatot ír ki magyarországi (bármilyen témán és tevékenységi területen dolgozó) civil szervezetek érdekérvényesítő képességét növelő programokra. A program célja a civil szervezetek érdekérvényesítő, érdekképviseleti és a közösségi részvételt szolgáló tevékenységeinek megerősítése és fejlesztése elsősorban (de nem kizárólag) a vidéki településeken, bármely témában vagy

Pályázat civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységének támogatására

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek marketing, kommunikációs és PR tevékenységének támogatására-NCA-CIV-09-G

Pályázat a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös anyanyelvi pályázata civil szervezetek és magánszemélyek részére a magyar nyelv értékeinek feltárására, megóvására és gyarapítására.

Pályázat önkéntesek közreműködésével végezhető szociális lakhatási fejlesztésekre-A Habitat for Humanity pályázata

A Habitat for Humanity non-profit szervezet, amely világszerte azon dolgozik, hogy megszűnjenek a méltatlan lakáskörülmények és felhívja a figyelmet arra, hogy a tisztes otthon alapvető emberi jog. Alacsony jövedelmű családok számára adományokból és önkéntesek bevonásával egyszerű, tisztes és megfizethető otthonokat építünk vagy meglévő otthonokat újítunk fel. Mindezt partnerségben végezzük a segített családokkal, önkormányzatokkal, pénzintézetekkel, vállalati

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu