palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Cetelem zöldsuli program 2012

A Magyar Cetelem Bank társadalmi felelősségvállalása keretében, a WWF Magyarországgal együttműködésben 2012-ben is meghirdeti a Cetelem Zöldsuli Programhoz kapcsolódó pályázatát.

Kiíró: Magyar Cetelem Bank és a WWF Magyarország

A pályázat célja: A Magyar Cetelem Bank és a WWF Magyarország közös kezdeményezése, a Cetelem Zöldsuli Program célja a környezettudatos gondolkodás erősítése a fiatalok, a jövő generáció aktív részvételével. A pályázat útján nyújtott támogatás segítségével lehetőség nyílik a hazai általános iskolák számára udvaraik szépítésére, zöldítésére, egy élhetőbb, fenntarthatóbb környezet megteremtésére.

A pályázaton nyertes 10 intézmény számára a Cetelem egyenként 500.000 forint támogatást nyújt a kiválasztott terület (udvar, játszótér stb.) zöldítésére, parkosítására.

A Cetelem Zöldsuli Program 2012-es pályázata az őshonos fa- és cserjefajok jelentőségére is felhívja a figyelmet. A diákok az őshonos fajok ültetésével megismerhetik a környezethez jól alkalmazkodó, könnyen nevelhető hazai fajtákat, gondozásukkal, ápolásukkal erősödik természetszeretetük, környezet iránti felelősségük is.

Pályázati feltételek

A pályázók köre

 • A pályázaton magyarországi általános iskolák indulhatnak, akik vállalják a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését.
 • A pályázaton nem indulhatnak azok az általános iskolák, akik a 2011-es Cetelem Zöldsuli Program nyertesei voltak.
 • A pályázaton nem vehetnek részt a Kiíró és az együttműködő partner tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és közvetlen hozzátartozói.

 A jelentkezés feltételei:

 • A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban (beleértve annak mellékleteit is) részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
 • A pályázó a pályázati anyag benyújtásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat a Kiíró és a nyilvánosan felhasználja (például a projekt népszerűsítése stb. céljából).
 • A pályázaton való részvétel feltétele a pályázat, valamint a 3. pontban részletezett kivonat időben történő eljuttatása a megadott elérhetőségekre.
 • A pályázó vállalja, hogy
 • a pályázatban részletezett zöldítést 2012. szeptember 30-ig megvalósítja
 • az ültetés eredményéről beszámolót küld a WWF-hez a zoldsuli@wwf.hu címre, vagy postai úton a 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A címre.

A pályázati anyaggal kapcsolatos feltételek

Letölthető dokumentumok

cetelem pályázati kiírás

cetelem-jelentkezesi_lap-1

A pályázati anyag tartalma

A pályázónak rövid pályázati anyagot kell összeállítani, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

 • Leírást és költségtervet a tervezett zöldítésről
 • Egy – a pályázat számára létrehozott weboldalra kikerülő – rövid kivonatot, melyet a mellékelten küldött „jelentkezési lap” xls sablonban kérünk*
 • Fotót az iskolához tartozó területről, amelyet zöldíteni szeretnének (udvar, bejárat, sportpályák környéke stb)
 • Egyszerű tervrajzot, amelyen feltüntetik, hogy hová mit szeretnének elültetni

Támpontul röviden az ültetés költségeiről:

 • 500 000 Ft elegendő:
 • vagy 15-16 nagyobb facsemete elültetésére,
 • vagy 40-50 cserje ültetésére,
 • vagy 350 nm-nyi terület gyepesítésére a talaj előkészítésével és minden szükséges anyaggal együtt.

Kérjük a pályázókat, hogy környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve törekedjenek arra, hogy pályázati anyagaikat főként e-mailben vagy nagy méret esetén óriásfájl küldő programok segítségével (pl. http://mammutmail.com/) juttassák el WWF Magyarország részére.

A pályázat határideje, beküldési módja

Pályázatok beérkezésének határideje: 2012. április 20.

A pályázatokat az alábbi elérhetőségekre várjuk:

 • e-mailben a zoldsuli@wwf.hu címre, vagy
 • postán a WWF Magyarország címére: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A

A csomagra írják rá: „Zöldebb iskolaudvar a Cetelemmel!”

A pályázat kiíróinak célja, hogy az iskolaudvar zöldítése természetvédelmi projektként valósuljon meg, azaz segítse a diákok környezettudatosabbá válását. Ennek értelmében a pályázati anyagok készítése során az őshonos magyar növényfajok telepítését javasoljuk az esztétikai célokat szolgáló kertépítési (például sziklakert és kerti tó létesítése) vagy mezőgazdasági termesztéshez hasonló (például fűszernövények ültetése, zöldségtermesztés) tevékenységekre vonatkozó tervek helyett. Az őshonos növényfajtákra vonatkozó információt jelen pályázatunk mellékletében találhatják.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk

Valamennyi érvényes, beérkezett pályázat rész vesz a Cetelem Zöldsuli Program weboldalán történő nyilvános, online szavazáson. A támogatásban részesülő 10 iskola kiválasztása a következők szerint történik.

 • A program online felületén indított szavazáson a legtöbb öt szavazatot gyűjtő iskola pályázata nyer egyenként 500 000 – 500 000 Ft-os zöldítési támogatást.
 • További öt, a Cetelem és a WWF tagjaiból álló zsűri szakmai döntése alapján kiválasztott pályázat szintén egyenként 500 000 – 500 000 Ft-os zöldítési támogatáshoz jut. A zsűri tagjai: Dr. Gálhidy László – WWF, Dr. Bálint György (Bálint gazda), 2 Cetelem Bank munkatárs

Eredményhirdetés: 2012. május 21.

Az eredményhirdetés a Cetelem és a WWF weboldalain történik.

A nyerteseket levélben, e-mailben, vagy telefonon tájékoztatjuk a díjátadás részleteiről.

Pályázattal kapcsolatos kérdések, további információk:

Pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit a zoldsuli@wwf.hu e-mail címen várjuk.

1. számú melléklet

Iskolaudvarra javasolt őshonos fák listája

I.      Hegyvidék

 • Fák
 • közönséges bükk
 • kocsánytalan tölgy
 • gyertyán
 • közönséges nyír
 • korai juhar
 • hegyi juhar
 • mezei juhar
 • hegyi szil
 • vadcseresznye
 • vadkörte
 • berkenye fajok
 • Cserjék:
 • közönséges mogyoró
 • húsos som
 • kecskerágó fajok
 • kökény
 • vadrózsa

II.      Alföld

 • Fák, száraz területeken:
 • szürke nyár
 • mezei juhar
 • kocsányos tölgy
 • Cserjék, száraz területeken:
 • sóskaborbolya
 • kökény
 • vadrózsa
 • fagyal
 •  Fák, üdébb helyeken:
 • kocsányos tölgy
 • vénic szil
 • mezei juhar
 • fehér nyár
 • fehér fűz
 • fekete nyár
 • Cserjék, üdébb helyek:
 • sóskaborbolya
 • kökény
 • vadrózsa
 • fagyal
 • kányabangita
 • varjútövis

III.      Dombvidék:

 • Fák:
 • gyertyán
 • kocsánytalan tölgy
 • molyhos tölgy
 • csertölgy
 • magas kőris
 • virágos kőris
 • közönséges nyír
 • rezgő nyár
 • erdei fenyő (Nyugat-Mo)
 • Cserjék:
 • közönséges mogyoró
 • húsos som
 • kecskerágó fajok
 • kökény
 • vadrózsa
 • ostorménfa
 • veresgyűrű som