palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAAD Kutatói ösztöndíjak

DAAD Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak.

Az ösztöndíj

 • 1-10 hónap németországi kutatás egy legalább doktori fokozattal rendelkező német fogadó professzor felügyeletével
 • elsődlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt
 • azok a pályázók, akik művészeti szakokon doktorálnak (DLA) kérjük forduljanak a DAAD – Német

Felsőoktatási Információs Központhoz

 •  pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség szabály szerint nem lehet hat évnél régebbi
 • doktoranduszoknak a doktori tanulmányok kezdetének az időpontja általában nem lehet három évnél régebbi (indokolt esetben azonban a bizottság döntése ettől eltérhet)
 • posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi
 • posztdoktoroknak, akik rövid kutatói ösztöndíjra pályáznak (6 hónap vagy annál kevesebb), a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet négy évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti időpontja 6 hónapnál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén leghamarabb csak májustól lehetséges; az ösztöndíjnak legkésőbb a következő év január végéig be kell fejeződnie
 • ösztöndíj kezdeti időpontja 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén általában október 1., egy előzetes németországi
 • nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelően előbb
 • ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 750 euró, egyszeri utazási támogatás: 200 euró
 • ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1000 euró, egyszeri utazási támogatás: 200 euró

Benyújtandó pályázati anyagok
A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a http://www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

Az egyéni ösztöndíjprogramok lebonyolítása
A DAAD ösztöndíjfelhívása a következő tanévre mindig legkésőbb június végén jelenik meg a magyar érdeklődők számára.
Az egyéni ösztöndíjak magyarországi pályázati határideje minden év november 15. A rövid kutatói ösztöndíj keretein belül továbbá lehetőség van a pályázat május 1-ig történő benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következő év májusa közé esik.

Egyéb kivételek:
– „Graduális ösztöndíj építészeknek”: szeptember 30.
– „Graduális ösztöndíj művészek részére: zene- és előadóművészet: jelentkezési határidő október 31.
„Graduális ösztöndíj művészek részére:” képzőművészet, design/vizuális kommunikáció és filmművészet: november 30.
– „Nyári egyetemek”: jelentkezési határidő december 1.

A beadandó dokumentumok rövid áttekintése (teljes és kötelező érvényű lista: lásd „Ellenőrző lap”)

 • Önéletrajz (CV)
 • Adott esetben publikációs jegyzék
 • A pályázat kifejtése
  Egyéni kutatási projektek esetén:
  a) minden jelentkező számára: a pályázati elbírálás során kiemelten fontos részletes és precíz kutatási terv, valamint az eddigi kutatómunka bemutatása
  b) jelenleg magyarországi doktori képzésben résztvevők számára, illetve a Németországban doktorálni kívánóknak a munkatervet ki kell egészíteni a doktori disszertáció téziseivel (előzetes felosztás, előzetes szakirodalom, stb.)
  c) minden jelentkező számára: időterv a megpályázott időszakra (németországi doktorálás esetén a teljes 3 éve időszakra vonatkoztatva)
 • Strukturált kutatói programok (doktori iskola vagy ún. „Graduiertenkolleg”) esetén:

a) A pályázó által megfogalmazott munkaterv
b) A választott program leírása (profil, tanulmányok időtartama, stb., pl. az internetről kinyomtatva)

 • Fogadónyilatkozat
 • Egyéni kutatási projektek esetén: Németországi egyetem vagy főiskola habilitált oktatójának a tudományos fogadólevele, amely kifejezetten állást foglal a pályázó projektjére vonatkozóan és szükséges munkakörülmények biztosítását is igazolja. Amennyiben a németországi doktori cím megszerzésére irányul a projekt, akkor a német témavezetőnek kell ezt a fogadólevelet kiállítani.
 • Strukturált kutatói programok esetén: a német felsőoktatási intézmény felvételi igazolása vagy igazolás arról, hogy a pályázó megfelel a formális felvételi feltételnek
 • PhD fokozattal rendelkezők esetén: doktori oklevél és ennek fordítása
 • Magyarországra beiratkozott PhD hallgatók esetén, ha még nem rendelkeznek leckekönyvvel: intézményi igazolás a beiratkozásról és ennek fordítása
 • Minden diploma másolata és fordítása
 • Minden leckekönyv (szakváltásoké is!) másolata („Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra!) és fordításuk
 • Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása
 • Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata és fordítása, vagy OnDaF nyelvi teszt, esetleg DAAD nyelvvizsga-bizonyítvány
 • Egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk

Papíralapon benyújtandó dokumentumok

 • Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkező (habilitált vagy doktorált) főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, illetve két ajánlólevél a németországi doktori cím megszerzésére irányuló projekt esetén két magyarországi tudományos fokozattal rendelkező főiskolai vagy egyetemi oktatatótól, egy ill. két lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-űrlap letölthető a DAAD portálról, a „Gutachten anfordern” (ajánlólevél kérése) menüpontban.
 • Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a strukturált németországi PhD programok esetén az ösztöndíj megkezdése előtt a német intézmény felvételi eljárásán is részt kell venni.

DAAD Kutatói ösztöndíjak  2019