palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dekoloniale Berlin Rezidencia program pályázat

A Dekoloniale Memory Culture in the City harmadik alkalommal hirdeti meg a Dekoloniale Berlin Residency 2023 pályázatát. Az alkotói pályázatra művészeket, építészeket, tervezőket, rendezőket, előadóművészeket, divattervezőket, írókat vagy városi szakembereket várnak. A jelentkezőktől azt várják, hogy tárják fel és alakítsák át a történelmi gyarmati rétegződéseket és az uralkodó narratívákat Berlin közterein.

A program 2023-ban Berlin nyugati oldalára, Charlottenburg és Wilmersdorf városrészekre, valamint Schöneberg azon határos részeire összpontosít, amelyek történelmileg Charlottenburghoz tartoztak.

I. AGITP[R]OP MINT ESZTÉTIKAI REFERENCIA

Az „agitprop” kifejezés az orosz forradalom idejéből ered, mintegy 100 évvel ezelőttről. Az agitáció és a propaganda szavakat összekapcsolva olyan művészeti gyakorlatok leírására szolgál, amelyek forradalmi társadalmi változásokat akarnak ösztönözni, és radikálisan más valóságokat és lehetséges jövőképeket képzelnek el és vetítenek előre. Azóta a legkülönbözőbb politikai és kulturális kontextusokban tevékenykedő művészek hasonló, sokszorosításra és széles körű terjesztésre alkalmas kreatív megközelítéseket alkalmaznak. Bár az agitprop elnevezés sokak számára negatív konnotációval bír, az agitprop esztétika óriási hatást gyakorolt a nemzetközi modernista és kortárs kulturális gyakorlatokra, különösen a képzőművészet, a grafika és a színház területén – kiemelve a társadalmi változások ösztönzésére irányuló radikális potenciálját.

Az Agitprop egyik kortárs visszhangja a Street Art / Urban Art, amelynek kialakulására, sőt jelenlegi irányzataira is nagy hatással volt a Pop Art. A pop art motívumok a mindennapi populáris kultúrából – a fogyasztói világból, a tömegmédiából, a reklámokból és hasonlókból – származnak. A teljes Pop Art-ciklusok gyakori eszköze ugyanazoknak a motívumoknak és szlogeneknek az újra és újra történő reprodukálása. Ez az eszköz ma a Street Artban is megtalálható: ugyanazon vagy néha kissé módosított témák/forgatókönyvek és kifejezési módok reprodukálása és ismétlése. Azt szeretnénk, ha a lakosok végiggondolnák a történelmi folyamatokat és az Agitprop és a Street Art / Pop Art közötti kapcsolatokat, amikor koncepciót alkotnak a Nyugat-Berlin közterületein történő kortárs beavatkozásaikról.

A keresett vizuális és performatív művészeti kifejezések a design és a politikai rendeződés  metszéspontjában, amely reprodukálható, szimbolikus, szemtelen, sűrített, érzelmes és hozzáférhető – AGITP[R]OP.

II. A MŰVÉSZREZIDENCIÁK TARTALMA/TÉMÁI

Az alkotói ösztöndíj tartalma

A Dekoloniale kiállítói a kerületi Múzeum Charlottenburg-Wilmersdorfi Múzeummal együttműködésében az Oppenheim villában rendezi meg a „ZwischenWelten / BetweenWorlds” című 2023-as közös kiállítást, amely inspirálja az alkotókat.

A kiállítás címei
ZwischenWelten / BetweenWorlds (munkacím)
Dekoloniale kiállítás a berlini antikolonialista hálózatokról 1918-1933 között

Az 1919-es versailles-i békeszerződéssel lezárult Németország gyarmati uralma Afrikában, Ázsiában és Óceániában. Az ezt követő Weimari Köztársaságban Berlin és Hamburg globális jelentőségű központokká fejlődtek az antikolonialista diskurzus szempontjából. A nemzetiszocialista uralom kezdetéig Berlinben jelentős afrikai, ázsiai és arab migráns diaszpóra élt. A különböző gyarmati kontextusokból érkezve politikailag aktívak lettek, hálózatokat és szövetségeket alakítottak ki. Kritikát fogalmaztak meg a rasszista reprezentációs módozatokkal szemben, gyarmatellenes gyakorlatokat vittek a városba, és innen követelték a nemzeti önrendelkezést.

A dekolonialista várostörténetnek ezt az eddig háttérbe szorított aspektusát a „Dekoloniális emlékezetkultúra a városban” és a Charlottenburg-Wilmersdorfi Kerületi Múzeum az Oppenheim villában megvalósuló közös kiállítási projektje követi nyomon, amelynek eredménye 2023 szeptemberétől lesz látható.

A Dekoloniale céljaiból és pozicionálásából kiindulva a fő hangsúlyt az egykori német gyarmatok képviselőire – akiknek többsége az afrikai kontinensről származik – és más antikolonialista kontextusok szereplőivel kötött szövetségeikre helyezik. A másik fókusz a rasszizmussal, a gyarmatosítással és az imperializmussal szembeni ellenállás kulturális-politikai formáira irányul. A referencia-időkeret az 1918/19 és 1933 közötti Berlin.
Ugyanakkor felmerül a kérdés ezen antikolonialista hálózatok 1945 utáni dekolonizációs és közösségépítési folyamatokban való visszacsatolásáról is. Központi hivatkozási pontok a pánafrikai mozgalom, az 1955-ös bandungi afrikai-ázsiai konferencia, valamint az antikolonialista ellenállás történetének újraértékelése az 1980-as évek németországi fekete mozgalmának kontextusában. Mennyire volt releváns a berlini és németországi fekete aktivisták politizálása a pánafrikai mozgalom szempontjából? Hogyan csúcsosodtak ki a weimari időszak óta kialakult politikai és egyéni kapcsolatok Bandungban? Mit jelentett és mit jelent számunkra ma a korai fekete ellenállás történetének újraértékelése Németországban az 1980-as években?

Lehetőségek és Választás

Az AGITP[R]OP! 2023 rezidenciák kreatívan kapcsolják össze a társadalmi változásoknak szentelt kortárs művészetet a politikai aktivizmus történelmi pillanataival, kiemelve olyan tevékenységeket, amelyek széles és sokszínű közönséget igyekeznek motiválni.

Az AGITP[R]OP! Artist Residenciára jelentkező pályázatának az alábbi elvárásokra kell reflektálni:

1. LEHETŐSÉG – A társadalmi és politikai igazságosságért folytatott küzdelmek az alábbi időszakokban, a huszadik századforduló óta:

 • gyarmatellenes hálózatok Berlinben 1918-1933 között vagy
 • Bandung és a pánafrikai mozgalmak vagy
 • a fekete aktivizmus reneszánsza és újjáalakulása Berlinben az 1980-as években.

… és esetleg összekapcsolja és kontextualizálja őket.

VAGY

2. VÁLASZTÁS – a projekt az alábbi három konkrét nyugat-berlini helyszín egyikére koncentráljon, amelyek 1918-1933 között döntő szerepet játszottak az X-közösségek gyarmatellenes szerveződésében és agitációjában:

 • A Humboldt-ház (ma: Literaturhaus Berlin), Fasanenstr. 23, 10719 Berlin: A villát 1927 novemberétől 1930 decemberéig az Alexander-von-Humboldt Alapítvány használta adminisztratív épületként. Itt folyósították a külföldi ösztöndíjasoknak a pénzt. A helyiségeket nemzetközi diákegyesületek is használhatták. Állítólag itt volt például az Islamia és az El Arabiya irodája, és 1927 őszén az Islam-Institut is itt ünnepelte alapító rendezvényét. https://www.literaturhaus-berlin.de/geschichte
 • „League Against Colonial Oppression” (Liga a gyarmati elnyomás ellen), később: „League Against Imperialism and For National Independence”: Bamberger Str. 60, Berlin.
  A „League Against Colonial Oppression” elnevezésű szervezetet 1926-ban alapította Berlinben Willi Münzenberg német kiadó, kommunista, a Munkás Internacionálé segélyszervezetének elnöke. A Liga 1927-ben Brüsszelben szervezte „A gyarmati elnyomás és az imperializmus ellen” című konferenciát. A szervezetet ezután „League Against Imperialism and For National Independence” névre keresztelték át. Hivatalosan 1937-ben oszlatták fel…. További információ: https://mronline.org/2018/07/20/the-league-against-imperialism-1927-37-an-early-attempt-at-global-anti-colonial-unity/
 • Piscator Bühne színház (ma Metropol), Nollendorfplatz 5, Berlin. -A „Koloniale Welt in Flammen!” antikolonialista tüntetést (Eng: „Colonial world ablaze”) 1928. március 4-én a Piscator-Bühne, Nollendorfplatzon rendezték meg. A rendezvényt a LAI szervezte. A színház 1927-31 között Erwin Piscator színházi rendező színpadaként és kísérleti színtereként szolgált. A „Koloniale Welt in Flammen!” a politikát és a kulturális artikulációkat ötvözte, és 400 ember vett részt rajta, akik között körülbelül 15, 22 és 25 év közötti „brit és holland indián” is volt. További információ: https://core.ac.uk/download/39956824.pdf

A három kiválasztott rezidensnek közösen kell létrehoznia és bemutatnia a művészeti alkotásokat a Dekoloniale Fesztivál és a Dekoloniale kiállítás keretében 2023 szeptemberében.  Ez ösztönzi  a közös és vegyes gondolkodásra, kutatásra és a különböző gyakorlati módszerek megismerésére. Különösen értékelendők az együttműködésen alapuló formátumokat és a diszciplináris határokat tágító kifejezési formák.

A rezidencia programra bármely anyanyelvű pályázó jelentkezhet. A rezidenseknek képesnek kell lenniük az angol nyelvű kommunikációra és együttműködésre. A program a rezidensek számára a rezidensidőszak alatt utazási költséget, szállást és napidíjat biztosít Berlinben, valamint a projekt megvalósításához szükséges előállítási költséget és honoráriumot. Teljes körű hozzáférést kapnak a Dekoloniale projektteréhez, kurátori útmutatást és produkciós támogatást az igényektől és a rendelkezésre állástól függően.

A Dekoloniale rezidencia előkészítése már 2023 márciusában megkezdődik, így, csak olyan alkotók jelentkezzenek, akik a program kezdetét megelőző hónapokban is rendelkezésre tudnak állni.
A berlini munkák elkészítésére 2023. június közepétől szeptember közepéig tartó időszakban kerül sor, a végső nyilvános bemutatóra 2023. szeptember 14-17-én kerül sor a Dekoloniale Festival 2023 keretében.

A jelentkezés formája

A pályázatokat a residency@dekoloniale.de címre lehet benyújtani.
A jelentkezési folyamat és a pályázati eljárás teljes egészében online zajlik.

Dekoloniale Berlin Residency 2023 in collaboration with Contemporary And (C&)

Beküldendő dokumentumok

 • Rövid motivációs levél (max. 1 oldal).
 • Rövid leírás és látványterv a tervezett munkáról (max. 1 oldal).
 • az előállítás becsült költségvetés
 • önéletrajz (legfeljebb 2 oldal)
 • Portfólió (max. 10 oldal – 5 MB)