palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus fiatal vállalkozóknak pályázat

A pályázat célja, hogy segítse a részt vevő országok új vállalkozóit a tapasztalatszerzésben, a tanulásban és a hálózatépítésben oly módon, hogy lehetővé teszi számukra, hogy bizonyos időt más részt vevő tagállamokban, tapasztalt vállalkozók vállalatainál töltsenek el. A program általános célkitűzése, hogy fokozza a vállalkozásindítást fontolgatók, valamint az újonnan alapított mikro- és kisvállalkozások vállalkozói készségét, nemzetközi tapasztalatszerzését és versenyképességét. A tevékenység célközönségébe azok tartoznak, akik vállalkozást kívánnak alapítani, illetve a közelmúltban indítottak vállalkozást. A felhívással a Bizottság az új vállalkozók mobilitását fokozó és elősegítő helyi irányító szervezetek programjait kívánja támogatni.

Támogatásra jogosult pályázók

Minden olyan köz- vagy magánszervezet pályázhat, amelynek tevékenysége vállalkozások támogatására irányul.

Ilyen szervezetek lehetnek különösen:

  • a gazdasági ügyek, vállalkozások és a vállalkozástámogatás terén működő, vagy e területekért felelős közszervezetek,
  • kereskedelmi és iparkamarák, kézműves kamarák és hasonló testületek,
  • vállalkozásokat támogató szervezetek, vállalkozásindítást segítő központok és inkubátorházak,
  • gazdasági társaságok és vállalkozástámogató hálózatok,
  • vállalkozástámogató szolgáltatásokat kínáló köz- és magánszervezetek.

A pályázók egyénileg vagy konzorciumba (partnerség) tömörülve is jelentkezhetnek. A konzorciumnak legalább két, egy vagy több részt vevő országból származó, független jogi személyből kell állnia.

A pályázóknak székhellyel kell rendelkezniük a részt vevő országok (a listát lásd a lábjegyzetben) valamelyikében.

Költségvetés és a projekt futamideje

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetési összeg 3 100 000 EUR. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg egy egyedi projekt teljes támogatható költségének 90 %-át.

Partnerségek esetében a támogatás nem haladhatja meg a 180 000 EUR-t, egyéni pályázatok esetében pedig a 150 000 EUR összeget. A projektek maximális futamideje 24 hónap.

A program tervezett kezdete: 2013. február 1.

Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2012. május 31-én kell benyújtani a Bizottságnak.

További információk

Az ajánlattételi felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon érhetők el:

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_hu.htm

A pályázatoknak meg kell felelniük a felhívás teljes szövegében foglalt követelményeknek, és azokat elektronikus úton, az arra megadott űrlapokon kell benyújtani.

 Forrás: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074:0014:0015:HU:PDF